Biografia

Urodziłem się w 1977 roku w Siedlcach.

W 1996 roku po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach rozpocząłem naukę na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie.

W 2002 roku ukończyłem studia z wyróżnieniem, odznaczony zostałem dyplomem honorowym Rektora Uczelni i listem gratulacyjnym Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej za wybitne wyniki osiągnięte w czasie nauki akademickiej.

W latach 2002-2003 odbywałem staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

W listopadzie 2003 roku zostałem zatrudniony w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Siedlcach, gdzie pracuję do chwili obecnej.

W 2006 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Temat rozprawy doktorskiej dotyczył nowoczesnych metod leczenia przepuklin pachwinowych i został opracowany na podstawie własnych badań naukowych.

W marcu 2010 roku uzyskałem tytuł specjalisty chirurgii ogólnej.

Jesienią 2010 roku uzyskałem certyfikat endoskopii diagnostycznej i zabiegowej Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

W kwietniu 2013 roku uzyskałem tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej.

Wiosną 2014 roku objąłem stanowisko Zastępcy Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej, w 2015 roku - Koordynatora Bloku Operacyjnego Szpitala Miejskiego w Siedlcach, a od 2016 roku pełnię funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej.

W 2014r. przyznano mi wyróżnienie Kapituły Honorowego Dyplomu im. Prof. B. Szareckiego za dorobek naukowo-badawczy.

W 2015r. otrzymałem Nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce "Aleksandrię", przyznawaną osobom, które swoją pracą, umiejętnościami i społecznikowską pasją przyczyniły się do rozwoju Siedlec.

W 2017r. odznaczony zostałem przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz ochrony zdrowia.

W 2019r. otrzymałem stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, a następnie zostałem zatrudniony na stanowisku profesora uczelni.

W 2020r. marszałek województwa mazowieckiego przyznał mi medal "Pro Masovia", który jest nadawany za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Natomiast Prezydent Miasta Siedlce uhonorował mnie pamiątkowym medalem z okazji 30-lecia samorządu.

W 2021r. zostałem odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki.

W 2021r. otrzymałem honorowe przyznanie specjalizacji szczegółowej UEMS w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej powłok brzusznych (FEBS AWS), jako pierwszy chirurg w Polsce ze specjalizacją w herniologii (leczenie przepuklin brzuszncyh).

W 2022r. przyznano mi Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty.

W 2023r. otrzymałem Nagrodę im. Ludwika Rajchmana I stopnia za osiągnięcia naukowe, za cykl 5 publikacji oryginalnych poświęconych serologicznej diagnostyce zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz ocenie odpowiedzi humoralnej na szczepienie w kierunku COVID-19. Nagroda została przyznana przez Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.

W 2023r. ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Harvarda w zaawansowanym programie Surgical Leadership (Harvard Medical School w Boston, Massachusettes w USA).

W 2023r. Prezydent RP nadał mi tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Kontakt (przychodnia)

tel. 25 644 70 70 e-mail: chirurgia.siedlce(małpa)gmail.com Rejestracja 25 644 70 70

Kontakt (szpital)

Oddział Chirurgii Ogólnej
Szpital Miejski w Siedlcach
tel. 25 644 28 02 lub 25 632 20 61 w. 282