Doświadczenie

Jestem autorem ponad 200 doniesień i prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach zjazdowych krajowych i międzynarodowych i podręcznikach medycznych. Od 2008 roku systematycznie prowadzę kursy i warsztaty szkoleniowe dla chirurgów na temat nowoczesnych metod leczenia przepuklin w szpitalach w Polsce. Jestem inicjatorem i współtwórcą Krajowego Rejestru Operacji Przepuklin w Polsce.

W 2009r. zostałem powołany w skład zespołu ekspertów do opracowania standardu leczenia przepuklin w Polsce w ramach Towarzystwa Chirurgów Polskich. Efektem tych prac było opublikowanie polskich rekomendacji lecznia chirurgicznego przepuklin pachwinowych. W 2011r. byłem członkiem zespołu eksperckiego d/s opracowania rekomendacji leczenia przepuklin okołostomijnych, które zostały następnie opublikowane w 2013r.

Aktywnie uczestniczyłem we wdrażaniu nowych technik operacji przepuklin pachwinowych do codziennej praktyki tutejszego Oddziału. Tym samym, nasza placówka jako pierwsza w Polsce zastosowała na szeroką skalę nowatorską metodę Valentiego (z użyciem siatki polipropylenowej) w leczeniu przepuklin pachwinowych. Współpraca z innymi ośrodkami zaowocowała wprowadzeniem do repertuaru operacyjnego również operacji przepuklin sposobem laparoskopowym. Główne zainteresowania, poza wymienionymi powyżej metodami leczenia przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych, skupiają się wokół nowoczesnych, małoinwazyjnych metod diagnostyki i leczenia (operacje laparoskopowe, endoskopia).

W roku 2009r. podjąłem wspólnie z grupą ekspertów inicjatywę, której celem było stworzenie ogólnopolskiej bazy danych o chirurgicznym leczeniu przepuklin. Prace zespołu zaowocowały powstaniem Krajowego Rejestru Operacji Przepuklin w Polsce, którego jestem kierownikiem. W 2019r. utworzyłem internetowy portal szkoleniowy dla chirurgów na temat leczenia przepuklin - Herniacademia. Od 2019r. pełnię funkcję Koordynatora Programu Szkoleniowego Sekcji Wideochirurgii TChP w Zakresie Operacji Laparoskopowych Przepuklin Pachwinowych

W latach 2011-2019 pięciokrotnie zostałem wybrany do Zarządu Sekcji Chirurgii Przepuklin w ramach Towarzystwa Chirurgów Polskich (dwie kadencje jako Sekretarz), od 2012r. jestem członkiem składu Rady Naukowej Polskiego Klubu Przepuklinowego, a od 2014r. w Zarządu Polskiego Klubu Przepuklinowego pełniłem funkcję Sekretarza, w 2015, 2017 i 2019 roku bylem wybierany trzykrotnie do Zarządu Sekcji Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Jestem uczestnikiem licznych szkoleń i warsztatów z zakresu chirurgii laparoskopowej i endoskopii zabiegowej. Umiejętność wykonywania badań endoskopowych potwierdzona została uzyskaniem certyfikatu Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Od 2008r. prowadzę liczne wykłady, kursy specjalistyczne i zajęcia akademickie z zakresu chirurgii ogólnej i endoskopii dla lekarzy oraz pielęgniarek. W 2013 i 2015 roku byłem organizatorem konferencji naukowo-szkoleniowych dotyczących nowoczesnych metod leczenia otyłości oraz kompleksowego leczenia ran przewlekłych.

W ostatnich latach regularnie czynnie uczestniczyłem w wielu istotnych zagranicznych wydarzeniach naukowych, między innymi w Sewilli i Barcelonie (Hiszpania), Berlinie i Hamburgu (Niemcy), Istambule (Turcja), Nowym Jorku, Bostonie, Las Vegas, Chicago (USA), Birmingham i Londynie (Anglia), Bukareszcie (Rumunia), Moskwie (Rosja), Turynie, Florencji i Mediolanie (Włochy), Edynburgu (Szkocja), Rotterdamie (Holandia), Lyonie (Francja), Lwowie (Ukraina), Bombaju (Indie).

Jestem członkiem wielu towarzystw naukowych, między innymi – Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcji Wideochirurgii TChP, Sekcji Przepuklin TChP, Sekcji Endoskopowej TChP, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Klubu Przepuklinowego, European Hernia Society (EHS), European Association of Endoscopic Surgery (EAES), International Hernia Collaboration (IHC), Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES), International Society of Surgeons (ISS), a w 2020 roku przyjęty zostałem do prestiżowego stowarzyszenia chirurgów - American College of Surgeons.

W latach 2014, 2016, 2018 i 2019 byłem współorganizatorem i uczestnikiem humanitarnych misji medycznych do Ghany i Tanzanii w Afryce, gdzie podczas pobytów wykonano liczne operacje z zakresu chirurgii ogólnej (głównie przepukliny pachwinowe w znieczuleniu miejscowym), dostarczając jednocześnie na te potrzeby cały niezbędny sprzęt i wyposażenie.

W 2014r. powołany zostałem na stanowisko Zastępcy Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Siedlcach, a od 2015r. - Koordynatora Bloku Operacyjnego. Od 2016r. pełnię funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego SP ZOZ w Siedlcach. Od 2018r. byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauki o Zdrowiu, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, a od 2019 na stanowisku profesora uczelni Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

W grudniu 2014r. Kapituła Honorowego Dyplomu im. Prof. B. Szareckiego, której przewodniczy Konsultant Krajowy ds. chirurgii ogólnej Prof. Grzegorz Wallner uhonorowała mnie ww. wyróżnieniem, podając w uzasadnieniu, że dyplom przyznawany jest osobom, których dorobek naukowo-badawczy istotnie zmieniał oblicze polskiej nauki i praktyki w leczeniu przepuklin w ostatnich dziesięcioleciach.

We wrześniu 2015r. otrzymałem Nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce "Aleksandrię", przyznawaną osobom, które swoją pracą, umiejętnościami i społecznikowską pasją przyczyniły się do rozwoju Siedlec. W listopadzie 2015r. przyznano mi członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Diabetyków. W 2017r. zostałem odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz ochrony zdrowia. W 2018r. otrzymałem nagrodę główną podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Medycznych - Hernia Show 2018. W 2020r. marszałek województwa mazowieckiego przyznał mi medal "Pro Masovia" za calokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Jednocześnie Prezydent Miasta Siedlce wręczył mi pamiątkowy medal z okazji 30-lecia samorządu. W 2020r. otrzymałem nagrodę Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Kontakt (przychodnia)

tel. 25 644 70 70 e-mail: chirurgia.siedlce(małpa)gmail.com Umów się na wizytę

Kontakt (szpital)

Oddział Chirurgii Ogólnej
Szpital Miejski w Siedlcach
tel. 25 644 28 02 lub 25 632 20 61 w. 282