Doświadczenie

Jestem autorem ponad 180 doniesień i prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach zjazdowych krajowych i międzynarodowych i podręcznikach medycznych. Od 2008 roku systematycznie prowadzę kursy i warsztaty szkoleniowe dla chirurgów na temat nowoczesnych metod leczenia przepuklin w szpitalach w Polsce. Jestem inicjatorem i współtwórcą Krajowego Rejestru Operacji Przepuklin w Polsce.

W 2009r. zostałem powołany w skład zespołu ekspertów do opracowania standardu leczenia przepuklin w Polsce w ramach Towarzystwa Chirurgów Polskich. Efektem tych prac było opublikowanie polskich rekomendacji lecznia chirurgicznego przepuklin pachwinowych. W 2011r. byłem członkiem zespołu eksperckiego d/s opracowania rekomendacji leczenia przepuklin okołostomijnych, które zostały następnie opublikowane w 2013r.

Aktywnie uczestniczyłem we wdrażaniu nowych technik operacji przepuklin pachwinowych do codziennej praktyki tutejszego Oddziału. Tym samym, nasza placówka jako pierwsza w Polsce zastosowała na szeroką skalę nowatorską metodę Valentiego (z użyciem siatki polipropylenowej) w leczeniu przepuklin pachwinowych. Współpraca z innymi ośrodkami zaowocowała wprowadzeniem do repertuaru operacyjnego również operacji przepuklin sposobem laparoskopowym. Główne zainteresowania, poza wymienionymi powyżej metodami leczenia przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych, skupiają się wokół nowoczesnych, małoinwazyjnych metod diagnostyki i leczenia (operacje laparoskopowe, endoskopia).

W roku 2009r. podjąłem wspólnie z grupą ekspertów inicjatywę, której celem było stworzenie ogólnopolskiej bazy danych o chirurgicznym leczeniu przepuklin. Prace zespołu zaowocowały powstaniem Krajowego Rejestru Operacji Przepuklin w Polsce, którego jestem kierownikiem. W 2019r. utworzyłem internetowy portal szkoleniowy dla chirurgów na temat leczenia przepuklin - Herniacademia. Od 2019r. pełnię funkcję Koordynatora Programu Szkoleniowego Sekcji Wideochirurgii TChP w Zakresie Operacji Laparoskopowych Przepuklin Pachwinowych

W latach 2011-2019 pięciokrotnie zostałem wybrany do Zarządu Sekcji Chirurgii Przepuklin w ramach Towarzystwa Chirurgów Polskich (dwie kadencje jako Sekretarz), od 2012r. jestem członkiem składu Rady Naukowej Polskiego Klubu Przepuklinowego, a od 2014r. w Zarządu Polskiego Klubu Przepuklinowego pełniłem funkcję Sekretarza, w 2015, 2017 i 2019 roku bylem wybierany trzykrotnie do Zarządu Sekcji Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Jestem uczestnikiem licznych szkoleń i warsztatów z zakresu chirurgii laparoskopowej i endoskopii zabiegowej. Umiejętność wykonywania badań endoskopowych potwierdzona została uzyskaniem certyfikatu Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Od 2008r. prowadzę liczne wykłady, kursy specjalistyczne i zajęcia akademickie z zakresu chirurgii ogólnej i endoskopii dla lekarzy oraz pielęgniarek. W 2013 i 2015 roku byłem organizatorem konferencji naukowo-szkoleniowych dotyczących nowoczesnych metod leczenia otyłości oraz kompleksowego leczenia ran przewlekłych.

W ostatnich latach regularnie czynnie uczestniczyłem w wielu istotnych zagranicznych wydarzeniach naukowych, między innymi w Sewilli i Barcelonie (Hiszpania), Berlinie i Hamburgu (Niemcy), Istambule (Turcja), Nowym Jorku, Bostonie, Las Vegas, Chicago (USA), Birmingham i Londynie (Anglia), Bukareszcie (Rumunia), Moskwie (Rosja), Turynie, Florencji i Mediolanie (Włochy), Edynburgu (Szkocja), Rotterdamie (Holandia), Lyonie (Francja), Lwowie (Ukraina), Bombaju (Indie).

Jestem członkiem wielu towarzystw naukowych, między innymi – Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcji Wideochirurgii TChP, Sekcji Przepuklin TChP, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Klubu Przepuklinowego, European Hernia Society (EHS), European Association of Endoscopic Surgery (EAES), International Hernia Collaboration (IHC), a w 2020 roku przyjęty zostałem do prestiżowego stowarzyszenia chirurgów - American College of Surgeons.

W latach 2014, 2016, 2018 i 2019 byłem współorganizatorem i uczestnikiem humanitarnych misji medycznych do Ghany i Tanzanii w Afryce, gdzie podczas pobytów wykonano liczne operacje z zakresu chirurgii ogólnej (głównie przepukliny pachwinowe w znieczuleniu miejscowym), dostarczając jednocześnie na te potrzeby cały niezbędny sprzęt i wyposażenie.

W grudniu 2014r. Kapituła Honorowego Dyplomu im. Prof. B. Szareckiego, której przewodniczy Konsultant Krajowy ds. chirurgii ogólnej Prof. Grzegorz Wallner uhonorowała mnie ww. wyróżnieniem, podając w uzasadnieniu, że dyplom przyznawany jest osobom, których dorobek naukowo-badawczy istotnie zmieniał oblicze polskiej nauki i praktyki w leczeniu przepuklin w ostatnich dziesięcioleciach.

W 2014r. powołany zostałem na stanowisko Zastępcy Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Siedlcach, a od 2015r. - Koordynatora Bloku Operacyjnego.

We wrześniu 2015r. otrzymałem Nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce "Aleksandrię", przyznawaną osobom, które swoją pracą, umiejętnościami i społecznikowską pasją przyczyniły się do rozwoju Siedlec. W listopadzie 2015r. przyznano mi członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Diabetyków. W 2017r. zostałem odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz ochrony zdrowia. W 2018r. otrzymałem nagrodę główną podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Medycznych - Hernia Show 2018. W 2020r. marszałek województwa mazowieckiego przyznał mi medal "Pro Masovia" za calokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Jednocześnie Prezydent Miasta Siedlce wręczył mi pamiątkowy medal z okazji 30-lecia samorządu.

Od 2016r. pełnię funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego SP ZOZ w Siedlcach. Od 2018r. byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauki o Zdrowiu, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, a od 2019 na stanowisku profesora uczelni Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu..

Kontakt (przychodnia)

tel. 25 644 70 70 e-mail: chirurgia.siedlce(małpa)gmail.com Umów się na wizytę

Kontakt (szpital)

Oddział Chirurgii Ogólnej
Szpital Miejski w Siedlcach
tel. 25 644 28 02 lub 25 632 20 61 w. 282