Co to są operacje laparoskopowe?

Wprowadzenie do aresenału instrumentarium chirurgicznego nowoczesnych rozwiązań technologii optycznej stworzyło możliwości wykonywania operacji sposobem „przez dziurkę od klucza”. Określenie to ilustruje zasadę przeprowadzania operacji laparoskopowych.

Operacje przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. W czasie operacji do jamy brzusznej wprowadza się przez niewielkie nacięcie skóry kamerę i ocenia się zawartość jamy brzusznej. Następnie przez kilka dodatkowych drobnych nacięć skóry (od 5 do 10 milimetrów) wprowadza się kolejne narzędzia, przy pomocy których można dokonać wewnątrz jamy brzusznej operacji. W czasie operacji dokonuje się wypełnienia jamy brzusznej dwutlenkiem węgla w celu uzyskania przestrzeni roboczej. Po operacji jamę brzusznę opróżnia się ze zgromadzonego gazu.

Obecnie istnieje możliwość przeprowadzenia wielu operacji sposobem laparoskopowym, jednak najczęściej ta technika znajduje zastosowanie w operacji usuwania pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia laparoskopowa), operacji naprawczych przepuklin brzusznych lub podczas usuwania wyrostka robaczkowego (appendektomia laparoskopowa).

Na zakończenie operacji zaszywa się niewielkie nacięcia skóry. Okres powrotu do normalnej codziennej aktywności oraz do pracy zawodowej ulega znacznemu skróceniu w stosunku do operacji przeprowadzanych sposobem klasycznym. Mniejsza jest też częstość powikłań pooperacyjnych oraz odnotowuje się mniejsze nasilenie dolegliwości bólowych. Usunięcie szwów następuje zazwyczaj po 7 dniach od operacji.

Zobacz również

O mnie

Jestem autorem ponad 250 doniesień i publikacji naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach zjazdowych (...)

Więcej

Certyfikaty

Wykaz krajowych i zagranicznych zjazdów naukowych i szkoleń specjalistycznych dotyczących aktualnych wytycznych leczenia chirurgicznego.

Więcej

Kontakt (przychodnia)

tel. 25 644 70 70 e-mail: chirurgia.siedlce(małpa)gmail.com Rejestracja 25 644 70 70

Kontakt (szpital)

Odział Chirurgii Ogólnej
Szpital Miejski w Siedlcach
tel. 25 644 28 02 lub 25 632 20 61 w. 282