Publikacje

Wymienione poniżej opracowania naukowe publikowane były zarówno w polskich, jak i zagranicznych specjalistycznych czasopismach medycznych. Uczestniczyłem w licznych konferencjach odbywających się w Polsce i za granicą, prezentując doniesienia naukowe, m.in. w Sewilli, Berlinie, Istambule, Nowym Jorku, Bostonie, Miami, Las Vegas, Edynburgu, Rotterdamie, Moskwie, Bukareszcie, Mediolanie, Florencji, Turynie, Wiedniu, Londynie, Lwowie i Hamburgu.

Publikacje naukowe i artykuły popularnonaukowe

 1. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Wróblewski Tadeusz: Wczesne wyniki leczenia przepuklin pachwinowych sposobem Desardy u 17 operowanych chorych. Doniesienie wstępne. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2006; 1: 18-22.
 2. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Blicharz Piotr, Boruciński Michał: Cholecystektomia laparoskopowa u pacjentki z przełożeniem trzewi. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2006; 1: 40-42.
 3. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Trudności w leczeniu chirurgicznym owrzodzeń goleni. Przegląd flebologiczny 2006; 14 (2): 79-82.
 4. Romańczuk Mikołaj, Mitura Kryspin: Porównanie metod i wyników chirurgicznego leczenia pooperacyjnych przepuklin brzusznych. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2006; 1 (3): 95–100.
 5. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Konsekwencje przypadkowego pozostawienia złogów po cholecystektomii laparoskopowej. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2007; 2 (6): 79-81.
 6. Romańczuk Mikołaj, Mitura Kryspin: Metoda Valentiego (PAD) w leczeniu przepuklin pachwinowych - sposób nowy czy nowatorski? – ocena wczesnych wyników leczenia.Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2007; 2 (4): 145–149.
 7. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Necrotizing fasciitis of the lower limb: case report and review of literature. The American Journal of Case Reports 2008; 9: 64-66.
 8. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Porównanie dwóch metod operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych – sposobem Lichtensteina i Desarda. Polski Merkuriusz Lekarski 2008; XIV (143): 392-395.
 9. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Metoda Valentiego (PAD) jako próba standaryzacji techniki mocowania siatki polipropylenowej w naprawie przepuklin pachwinowych. Acta Medica Cracoviensis 2008; XLIX, 1-2: 3-9.
 10. Mitura Kryspin, Mitura Alicja, Romańczuk Mikołaj: Spontaneus splenic rupture after laparotomy performed in patient with infectious mononucleosis. The American Journal of Case Reports 2009; 10: 12-14.
 11. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Redundant modifications of Lichtenstein technique in hernia repair – a descriptive study of practicing surgeons in Poland. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2009; 4(1): 1-5.
 12. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Ruptured ectopic pregnancy mimicking acute pancreatitis. Ginekologia Polska 2009; 80: 383-5.
 13. Polska Grupa Robocza ds. Rekomendacji: Śmietański Maciej, Chróścicki Andrzej, Dąbrowiecki Stanisław, Fridiger Jerzy, Matyja Andrzej, Michalik Maciej, Mitura Kryspin, Solecki Rafał, Trojanowski Piotr, Wróblewski Tadeusz: Leczenie przepuklin pachwiny. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego z komentarzem Polskiej Grupy Roboczej ds. Rekomendacji. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2009; 4(Suppl 1): S40-S52.
 14. Mitura Kryspin: Rejestr pomocny w walce z przepuklinami. Health Care Service 2011; 1: 26-7.
 15. Mitura Kryspin, Blicharz Piotr, Romańczuk Mikołaj: Perforowany guz stromalny przewodu pokarmowego (GIST) uchyłku Meckla. Polski Przegląd Chirurgiczny 2012; 5: 451-7.
 16. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Mitura Alicja: An atypical site of a retroperitoneal epidermoid cyst in a middle-aged woman. International Journal of Surgery Case Reports (4) 2013, pp. 85-87. DOI 10.1016/j.ijscr.2012.10.008.
 17. Grupa Badawcza: Śmietański Maciej, Bury Kamil, Matyja Andrzej, Dziki Adam, Wallner Grzegorz, Studniarek Michał, Fridiger Jerzy, Szczepkowski Marek, Świerblewski Maciej, Wróblewski Tadeusz, Tarnowski Wiesław, Solecki Rafał, Mitura Kryspin: Polish guidelines for treatment of patients with parastomal hernia. Polski Przegląd Chirurgiczny 2013; 3: 152-80.
 18. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir, Pasierbek Michał: Leczenie przepuklin pachwinowych w północnej Ghanie - doświadczenia polskich chirurgów z misji humanitarnej w Tamale. Polski Przegląd Chirurgiczny 2015; 1: 29-40.
 19. Mitura Kryspin, Osłowska Jolanta, Mitura Alicja: Zmiana tradycyjnego sposobu leczenia ran oparzeniowych niepełnej grubości skóry przez zastosowanie opatrunków hydrowłóknistych. Polski Przegląd Chirurgiczny 2015; 2: 169-73.
 20. Kozieł Sławomir, Mitura Kryspin, Papaj Piotr, Lorenc Zbigniew: Beznapięciowa plastyka przepukliny pachwinowej z użyciem siatki z moskitiery - alternatywa jedynie dla trzeciego świata? Polski Przegląd Chirurgiczny  2015; 2: 182-92.
 21. Osłowska Jolanta, Mitura Kryspin: Powikłane owrzodzenie pourazowe - prezentacja przypadku. Inforanek plus 2015; 1: 7-8.
 22. Mitura Kryspin: Zdaniem eksperta: Leczenie ran. Żyjmy dłużej 2015; 11: 26-27.
 23. Mitura Kryspin, Garnysz Karolina: Tolerance of intragastric balloon and patient’s satisfaction in the obesity treatment. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2015; 10(3): 445-449.
 24. Mitura Kryspin, Garnysz Karolina: In search for the ideal patient for intragastric balloon - short and long-term results in 70 obese patients. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2015; 10(4): 541-7.
 25. Mitura Kryspin, Ratajczak Andrzej: Materiały prostetyczne w rekonstrukcji powłok jamy brzusznej. s. 181-190 w Leczenie metodą otwartego brzucha - kiedy i jak. Podręcznik pod redakcją Walczak DA, Banasiewicz T, Trzeciak P. Termedia, Poznań 2016.
 26. Mitura Kryspin: Świat równoległy. Gazeta Lekarska 2016; 4. http://www.gazetalekarska.pl/?p=22734
 27. Mitura Kryspin: Zmiana podejścia do laparoskopowych operacji przepuklin brzusznych sposobem IPOM - czego nauczyła nas ostatnia dekada? Polski Przegląd Chirurgiczny 2016; 1(88): 88-100.
 28. Ratajczak Andrzej, Mitura Kryspin: Posterior component separation – pierwsze polskie doniesienie o zastosowaniu nowej techniki operacyjnej w leczeniu dużych przepuklin brzusznych. Polski Przegląd Chirurgiczny 2016; 88(2):118-23.
 29. Mitura Kryspin: Leczenie owrzodzeń nowotworowych - poradnik. Convatec 2016. mojarana.pl
 30. Osłowska Jolanta, Mitura Kryspin: Co za dużo, to niezdrowo – opowieść o walce z owrzodzeniem po leczeniu pijawkami przy użyciu klasycznego zestawu opatrunków. Inforanek Plus 2016; 2(6): 11-12.
 31. Mitura Kryspin, Skolimowska-Rzewuska Marzena, Garnysz Karolina: Outcomes of bridging versus mesh augmentation in laparoscopic repair of small and medium midline ventral hernias. - Surgical Endoscopy 2017; 31: 382-8.
 32. Mitura Kryspin, Dąbrowiecki Stanisław, Śmietański Maciej, Matyja Andrzej: The experience and awareness of laparoendoscopic procedures by Polish surgeons in everyday clinical practice. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2017; 12(1): 13-18.
 33. Mitura Kryspin, Ratajczak Andrzej: Zabiegi rekonstrukcyjne przedniej ściany jamy brzusznej. s. 135-149 w Przetoki przewodu pokarmowego. Podręcznik pod redakcją Banasiewicz T, Bobkiewicz A, Walczak DA, Trzeciak P. Termedia, Poznań 2017.
 34. Mitura Kryspin, Dąbrowiecki Stanisław, Śmietański Maciej, Matyja Andrzej: Do we need changes in the organization of training in the hernia treatment in Poland? - A survey on the acknowledgment of the recommendations of international hernia societies by surgeons. Polski Przegląd Chirurgiczny 2017; 89 (5): 12-18.
 35. Mitura Kryspin, Koziel Sławomir, Pasierbek Michał: Ethnicity-related differences in inguinal canal dimensions between African and Caucasian populations and their potential impact on the mesh size for open and laparoscopic groin hernia repair in low-resource countries in Africa. - Videosurgery and other miniinvasive techniques 2018; 13 (1): 74–81.
 36. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir, Komor Klaudiusz: Czy chirurg może przeżyć całe życie? – analiza ryzyka zgonu związanego z wykonywaniem zawodu. Polski Przegląd Chirurgiczny 2018; 90 (1): 18-24.
 37. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir: The influence of different sterilization types on mosquito net mesh characteristics in groin hernia repair. Hernia. 2018; 22(3): 483-90. doi: 10.1007/s10029-018-1756-6.
 38. Mitura Kryspin, Garnysz Karolina, Wyrzykowska Dorota, Michalek Irmina: The Change in Groin Pain Perception After Transabdominal Preperitoneal Inguinal Hernia Repair with Glue Fixation – a Prospective Trial of a Single Surgeon’s Experience. - Surgical Endoscopy 2018, 32(10), 4284-9. doi: 10.1007/s00464-018-6178-0,
 39. Mitura Kryspin, Smietanski Maciej, Koziel Slawomir, Garnysz Karolina, Michalek Irmina: Factors Influencing Inguinal Hernia Symptoms and Preoperative Evaluation of Symptoms by Patients - Results of a Prospective Study Including 1,647 Patients. -  Hernia 2018, 22(4): 585-91. doi: 10.1007/s10029-018-1774-4
 40. Mitura Kryspin, Wyrzykowska Dorota: Outcomes of Open and Laparoscopic Appendectomy with Endoloop Stump Closure. JSLS. 2018 Oct-Dec; 22(4): e2018.00062. doi: 10.4293/JSLS.2018.00062
 41. Mitura Kryspin, Garnysz Karolina, Michałek Irmina: Long-term follow-up of a randomized controlled trial of Lichtenstein repair versus the Valenti technique for inguinal hernia. – Hernia 2019, 23(3):547-554. doi: 10.1007/s10029-019-01879-y
 42. Mitura Kryspin: Leczyć w Afryce. Puls. 2/2019 (286): 38-40.
 43. Mitura Kryspin: Zasady pobierania materiału do badania histopatologiznego. s. 19-22 w Endoskopia Przewodu Pokarmowego. Podręczne kompendium pod redakcją Jacka Sobockiego. Makmed, Lublin 2019.
 44. Mitura Kryspin: Polipektomia. s. 39-42 w Endoskopia Przewodu Pokarmowego. Podręczne kompendium pod redakcją Jacka Sobockiego. Makmed, Lublin 2019.
 45. Mitura Kryspin: Nowe techniki w chirurgii przepuklin brzusznych – ewolucja małoinwazyjnych metod leczenia. Polski Przegląd Chirurgiczny 2020; 92 (3): 48-56; DOI: 10.5604/01.3001.0013.7857
 46. Mitura Kryspin, Skolimowska-Rzewuska Marzena, Rzewuska Anna, Wyrzykowska Dorota: Is mesh always necessary in every small umbilical hernia repair? Comparison of standardized primary sutured versus patch repair – retrospective cohort study. Hernia, 2020 Mar 19. doi: 10.1007/s10029-020-02170-1
 47. Mitura Kryspin, Dorota Wyrzykowska: Aspekty żywieniowe jako element prehabilitacji w przedoperacyjnej profilaktyce powikłań. Wpływ odżywiania na oczekiwaną długość życia Polaków. Monografia UPH 2020
 48. Wyrzykowska Dorota, Mitura Kryspin: Aspekty żywieniowe jako element protokołu ERAS w pooperacyjnej profilaktyce powikłań. Wpływ odżywiania na oczekiwaną długość życia Polaków. Monografia UPH 2020
 49. Kazanowski Michał, Mitura Kryspin, Myśliwiec Piotr. Zalecenia EAES i SAGES dotyczące postępowania chirurgicznego w odpowiedzi na kryzys COVID-19. Przekład oryginalnego tekstu na język polski. 5 kwietnia 2020, Medycyna Praktyczna 2020 https://www.mp.pl/chirurgia/ i https://wideochirurgia.tchp.pl/images/coronawirus/
 50. Mitura Kryspin, Zawadzki Marek, Solecki Michał, Kalinowski Piotr, Rogula Wojciech, Gajdek Paweł, Myśliwiec Piotr. Zasady postępowania chirurgicznego u pacjentów z zakażeniem COVID-19. Zalecenia Hiszpańskiego Stowarzyszenia Chirurgów. Przekład oryginalnego tekstu na język polski. 6 kwietnia 2020. https://wideochirurgia.tchp.pl/images/coronawirus/ i portal internetowy Towarzystwa Chirurgów Polskich https://tchp.pl/
 51. Mitura Kryspin, Myśliwiec Piotr. Modyfikacja algorytmu postępowania chirurgicznego podczas pandemii COVID-19. 7 kwietnia 2020. https://wideochirurgia.tchp.pl/
 52. Mitura Kryspin, Myśliwiec Piotr, Rogula Wojciech, Solecki Michał, Furtak Jarosław Piotr, Kazanowski Michał, Kłęk Stanisław, Nowakowski Michał, Pędziwiatr Michał, Zawadzki Marek, Wallner Grzegorz, Sobocki Jacek. Wytyczne postępowania w oddziałach zabiegowych szpitali niejednoimiennych podczas pandemii COVID-19. Pol Przegl Chir 2020; 92 (2): 42-53; DOI: 10.5604/01.3001.0014.1039.
 53. Mitura Kryspin, Myśliwiec Piotr, Rogula Wojciech, Solecki Michał, Furtak Jarosław Piotr, Kazanowski Michał, Kłęk Stanisław, Nowakowski Michał, Pędziwiatr Michał, Zawadzki Marek, Wallner Grzegorz, Sobocki Jacek. In pursuit of COVID-19 surgical risk stratification to manage limited workforce and supplies in minimally invasive procedures. Videosurgery and other miniinvasive techniques, 2020, doi:10.5114/wiitm.2020.95073.
 54. Mitura Kryspin, Oslowska Jolanta, Szczepanska Magdalena. An innovative national programme for comprehensive chronic wound therapy and its impact on treatment outcomes 5 years after implementation. - zgłoszona do publikacji w WJS 2020
 55. Mitura  Kryspin. The impact of COVID-19 pandemic on critical care and surgical services availability. Crit. Care Innov. 2020; 3(2): 43-50. doi: 10.32114/CCI.2020.3.2.43.50
 56. Mitura  Kryspin. Improving the Safety of Healthcare Workers during Endotracheal Intubation in Patients in Critical Care during the COVID-19 Pandemic. - zaakceptowana do publikacji w Critical Care Innovations 2020

Wystąpienia naukowe

 1. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Blicharz Piotr, Boruciński Michał: Cholecystektomia laparoskopowa u pacjentki z przełożeniem trzew
  VII Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Wideochirurgii, Konin-Licheń 27-29 kwietnia 2005
 2. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Naczyniak chłonny jamy brzusznej – opis przypadku
  62. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Białystok 14-17 września 2005
 3. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Trudności leczenia chirurgicznego owrzodzeń podudzi
  62. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Białystok 14-17 września 2005
 4. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Zespół Budd-Chiari przyczyną uwięźnięcia przepukliny pępkowej
  XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź 9-11 czerwca 2006
 5. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Manifestacja kliniczna raka trzustki pod postacią przerzutu do skóry
  XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź 9-11 czerwca 2006
 6. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Krwawienie i krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego
  I Krakowskie Sympozjum „Ostry Dyżur”, Kraków 31 maja – 2 czerwca 2007
 7. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Zapalenie otrzewnej na skutek perforacji narządów przewodu pokarmowego
  Krakowskie Sympozjum „Ostry Dyżur”, Kraków 31 maja – 2 czerwca 2007
 8. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Powikłania związane z przypadkowym pozostawieniem złogów po cholecystektomii laparoskopowej
  XIII Międzynarodowe Sympozjum Wideochirurgii, Słok k/Bełchatowa 22-24 czerwca 2007
 9. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Rutynowe stosowanie techniki Hassona w celu wytworzenia odmy otrzewnowej w operacjach laparoskopowych
  XIII Międzynarodowe Sympozjum Wideochirurgii, Słok k/Bełchatowa 22-24 czerwca 2007
 10. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Boruciński Michał, Przewor Artur: Leczenie chorych z kamicą pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową – 15 lat doświadczeń
  63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań 12-15 września 2007
 11. Mitura Kryspin, Wróblewski Tadeusz, Romańczuk Mikołaj: Czy operacja przepuklin pachwinowych sposobem Desardy może stanowić alternatywę dla techniki Lichtensteina?
  63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań 12-15 września 2007
 12. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Porównanie dwóch metod operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych – sposobem Lichtensteina i Desardy
  VIII Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego, Kraków 9-11 listopada 2007
 13. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Metoda Valentiego (PAD) w leczeniu przepuklin pachwinowych – sposób nowy czy nowatorski? – ocena wczesnych wyników leczenia w materiale własnym
  VIII Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego, Kraków 9-11 listopada 2007
 14. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Is there a place for pure tissue repair in inguinal hernia surgery? - comparison between Lichtenstein and Desarda hernia repair methods
  30 Congress of European Hernia Society, Sewilla, Hiszpania 7-10 maja 2008
 15. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Valenti inguinal hernia repair method (PAD) - new technique or innovative technique? The assessment of mesh fixing standarization
  30 Congress of European Hernia Society, Sewilla, Hiszpania 7-10 maja 2008
 16. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Redundant modifications of Lichtenstein technique - a descriptive survey of practicing surgeons in Poland
  30 Congress of European Hernia Society, Sewilla, Hiszpania 7-10 maja 2008
 17. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Prochenka Donat: Megacolon pierwszym objawem zaawansowanego raka okrężnicy – opis przypadku
  XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Gdańsk 13-15 czerwca 2008
 18. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Modyfikacje techniki Lichtensteina – analiza doświadczeń chirurgów w Polsce
  IX Ogólnopolskie Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego, Lublin 13-15 listopada 2008
 19. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Metoda Valentiego w naprawie przepuklin pachwinowych – prezentacja filmowa techniki operacyjnej
  IX Ogólnopolskie Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego, Lublin 13-15 listopada 2008
 20. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Three years experience of Valenti technique (PAD) in inguinal hernia repair
  4th International Hernia Congress. Joint Meeting of the AHS and EHS, Berlin, Niemcy 9-12 września 2009
 21. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Common mistakes in the most popular method of inguinal hernia repair: a descriptive study
  4th International Hernia Congress. Joint Meeting of the AHS and EHS, Berlin, Niemcy 9-12 września 2009
 22. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Pęknięcie ciąży ektopowej imitujące ostre zapalenie trzustki
  64. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 16-19 września 2009r.
 23. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Martwicze zapalenie powięzi kończyny dolnej – opis przypadku
  64. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 16-19 września 2009r.
 24. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Samoistne pęknięcie śledziony po laparotomii przeprowadzonej u chorej z mononukleozą zakaźną
  64. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 16-19 września 2009r.
 25. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Czy chirurdzy w Polsce znają prawidłową metodę Lichtensteina w naprawie przepuklin pachwinowych?
  64. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 16-19 września 2009r.
 26. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Nowa metoda operacji przepuklin pachwinowych – technika Valentiego (PAD)
  64. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 16-19 września 2009r.
 27. Mitura Kryspin: Rejestry przepuklin w Unii Europejskiej i potrzeba istnienia rejestru w Polsce
  64. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 16-19 września 2009r.
 28. Mitura Kryspin: Operacja przepukliny pachwinowej sposobem Lichtensteina – operacja pokazowa
  VI Konferencja „Zaawansowane operacje laparoskopowe”, Gdynia-Wejherowo, 15-16 kwietnia 2010r.
 29. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Valenti inguinal hernia repair method (PAD) – the assessment of mesh fixing standarization
  32nd International Congress of European Hernia Society, Istambuł, Turcja, 6-9 października 2010r.
 30. Mitura Kryspin, Śmietański Maciej, Matyja Andrzej, Solecki Rafał, Friediger Jerzy, Trojanowski Piotr: Establishment of a national hernia register in Poland
  32nd International Congress of European Hernia Society, Istambuł, Turcja, 6-9 października 2010r.
 31. Mitura Kryspin: Krajowy Rejestr Operacji Przepuklin w Polsce
  XI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego, Kraków, 5-7 listopada 2010r.
 32. Mitura Kryspin: Zastosowanie Krajowego Rejestru Operacji Przepuklin w Polsce w praktyce chirurgicznej
  Przepukliny pachwinowe i brzuszne - spotkanie naukowe, Warszawa, 4-5 kwietnia 2011r.
 33. Mitura Kryspin: Technika operacyjna czy rodzaj biomateriału czynnikami determinującymi powstawanie bólu przewlekłego
  65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 14-17 września 2011r.
 34. Mitura Kryspin: Koszty leczenia przepuklin okołostomijnych
  Konferencja konsensusowa - Przepukliny okołostomijne, zapobieganie i leczenie, Gdańsk, 27-28 listopada 2011r.
 35. Mykytiuk S, Vlasov V, Mitura K: About creation of national hernia register in Ukraine
  5th International Hernia Congress, Nowy Jork, USA, 28-31 marca 2012r.
 36. Mitura Kryspin, Śmietański Maciej, Solecki Rafał, Matyja Andrzej, Trojanowski Piotr: The outcomes of a national hernia registry in Poland - Evaluation of benefits after one year of functioning
  5th International Hernia Congress, Nowy Jork, USA, 28-31 marca 2012r.
 37. Mitura Kryspin: A retrospective analysis of laparoscopic ventral hernia repair
  5th International Hernia Congress, Nowy Jork, USA, 28-31 marca 2012r.
 38. Mitura Kryspin: A dynamic self-regulating mesh graft (PAD, Valenti technique) in inguinal hernia repair - An analysis of the results of national hernia registry in Poland
  5th International Hernia Congress, Nowy Jork, USA, 28-31 marca 2012r.
 39. Romańczuk Mikołaj, Mitura Kryspin: Chirurgiczne następstwa otyłości
  Konferencja "Otyłość i nadwaga jako interdyscyplinarny problem zdrowotny", Siedlce, 18 kwietnia 2012r.
 40. Mitura Kryspin: Leczenie otyłości metodami chirurgicznymi. Balon żołądkowy
  Konferencja "Otyłość i nadwaga jako interdyscyplinarny problem zdrowotny", Siedlce, 18 kwietnia 2012r.
 41. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Blicharz Piotr: Guz podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST) w perforowanym uchyłku Meckela.
  XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Warszawa, 24-26 maja 2012r.
 42. Mitura Kryspin: Teleinformatyczny rejestr operacji, jako narzędzie do analizy powikłań w chirurgii przepuklin.
  12. Zjazd Polskiego Klubu Przepuklinowego, Maciejewo k/Szczecina, 20 października 2012r.
 43. Mitura Kryspin: Cost of conservative and surgical treatment of parastomal hernias.
  35th International Chongress of European Hernia Society, Gdańsk, 14 maja 2013r.
 44. Mitura Kryspin: Perspektywy finansowania systemu leczenia przepuklin w Polsce.
  XVII Zjazd Sekcji Wideochirurgii TChP. IX Konferencja "Zaawansowane Operacje Laparoskopowe", Toruń, 6 czerwca 2013r.
 45. Mitura Kryspin: Dlaczego nie technika wg Lichtensteina?
  66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 19 września 2013r.
 46. Mitura Kryspin: Rozstęp mięśni prostych brzucha - operować czy obserwować?
  66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 20 września 2013r.
 47. Mitura Kryspin: Strategia zamknięcia powłok jamy brzusznej, czyli jak zmniejszyć liczbę powikłań po cięciu w linii pośrodkowej.
  66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 20 września 2013r.
 48. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Skolimowska-Rzewuska Marzena: Rak jelita grubego - rozpoznawanie i leczenie.
  Konferencja Profilaktyka zdrowotna ratuje życie, Siedlce, 31 maja 2014r.
 49. Mitura Kryspin, Osłowska Jolanta, Mitura Alicja: Zastosowanie opatrunków hydrowłóknistych we wczesnym leczeniu ran oparzeniowych niepełnej grubości.
  X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Zakopane, 11-13 września 2014r.
 50. Mitura Kryspin: KROPP: The Polish groin hernia database.
  RICH & EuraHS Congress, Rotterdam, Holandia, 11 grudnia 2014r.
 51. Mitura Kryspin: Czemu rany się nie goją? Fizjologia procesu gojenia.
  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Leczenie Ran Przewlekłych. Siedlce, 18 lutego 2015r.
 52. Skolimowska-Rzewuska Marzena, Mitura Kryspin: Patogeneza ran przewlekłych.
  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Leczenie Ran Przewlekłych. Siedlce, 18 lutego 2015r.
 53. Witowska Iwona, Mitura Kryspin: Strategia TIME w leczeniu ran przewlekłych.
  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Leczenie Ran Przewlekłych. Siedlce, 18 lutego 2015r.
 54. Mitura Kryspin, Osłowska Jolanta: Nowoczesne metody leczenia ran.
  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Leczenie Ran Przewlekłych. Siedlce, 18 lutego 2015r.
 55. Mitura Kryspin: Laparoskopowe operacje przepuklin pachwiny - pokusa i pułapki.
  Sympozjum II Sądeckie Dni Endoskopii i Chirurgii Małoinwazyjnej. Krynica-Zdrój, 28 marca 2015r.
 56. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir, Pasierbek Michał: Western procedures in African groin hernias' realisty - a report of Polish mission to Ghana.
  EHS Congress, Mediolan, Włochy, 25-29 kwietnia 2015r.
 57. Mitura Kryspin, Romańczuk Michał: Pain after tension-free hernia repair with self-regulating prosthesis (PAD) - results from Polish Hernia Registry.
  EHS Congress, Mediolan, Włochy, 25-29 kwietnia 2015r.
 58. Mitura Kryspin, Garnysz Karolina, Wyrwas Katarzyna, Skolimowska-Rzewuska Marzena: Laparoscopic ventral hernia repair with Physiomesh - long term results of 65 patients.
  EHS Congress, Mediolan, Włochy, 25-29 kwietnia 2015r.
 59. Mitura Kryspin, Osłowska Jolanta, Witowska Iwona, Boruciński Michał, Olszewski Jarosław: Kompleksowe leczenie ran przewlekłych - ocena funkcjonowania nowego programu NFZ w materiale własnym.
  V Kongres PTLR, 3-5 września 2015r.
 60. Mitura Kryspin, Malka Marcin: Leczyć czy wyleczyć? Leczenie ran w teorii i praktyce.
  V Kongres PTLR, 3-5 września 2015r.
 61. Mitura Kryspin: Zespół stopy cukrzycowej - profilaktyka i leczenie. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Diabetyków, Siedlce, 18 listopada 2015r.
 62. Mitura Kryspin: Leczenie miejscowe żylnego owrzodzenia goleni - przestawienie przypadków. 4th International Symposium on Venous Interventions Focuson venous ulcer, Kraków, 11-12 grudnia 2015r.
 63. Mitura Kryspin: Przednie modyfikacje techniki Ramireza w zaopatrywaniu olbrzymich przepuklin. Międzynarodowy Kongres Chirurgii Przepuklin. Kraków, 11-13 grudnia 2015r.
 64. Mitura Kryspin: Operacja Tanzania - medyczna misja humanitarna do Afryki. Spotkanie informacyjne Centrum Kultury i Sztuki, Siedlce, 18 lutego 2016r.
 65. Mitura Kryspin: Abdominal binders after ventral hernia repair - do we need to measure its influence on intraabdominal pressure? SAGES 2016 Annual Meeting, Boston, MA, USA, 16-19 marca 2016r.
 66. Mitura Kryspin: Tension-free groin hernia reapir with self-regulating prosthesis and its influence on pain. SAGES 2016 Annual Meeting, Boston, MA, USA, 16-19 marca 2016r.
 67. Mitura Kryspin: Obesity treatment with Orbera Intragastric Balloon - which patients benefit most of the therapy. SAGES 2016 Annual Meeting, Boston, MA, USA, 16-19 marca 2016r.
 68. Mitura Kryspin: Polscy chirurdzy w Afryce. Konferencja Medycy dla Afryki. IFMSA Białystok, 3 kwietnia 2016r.
 69. Mitura Kryspin: Czemu rany się nie goją? Konferencja regionalna naukowo-szkoleniowa "Postępowanie z raną przewlekłą", Siedlce, 14 kwietnia 2016r.
 70. Mitura Kryspin: Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych w operacjach przepuklin pachwinowych sposobem TAPP? X Międzynarodowa Konferencja "Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych w wideochirurgii? Białystok, 4-7 maja 2016r.
 71. Mitura Kryspin: ICD 10 i JPG - bariera czy szansa na rozwój herniologii w Polsce? Co trzeba i czy można dokonać zmian? IV Ogólnopolska Konferencja Polska Chirurgia - ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju. Toruń, 3-4 czerwca 2016r.
 72. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir, Michał Pasierbek: Medical humanitarian mission to Tanzania in 2016 - groin hernia repair in the setting of low availability to surgical care. European Hernia Society 2016 Congress, Rotterdam, Holandia, 5-8 czerwca 2016r.
 73. Mitura Kryspin: TAPP groin hernia repair with 3D mesh fixed with histoacrylic glue - early and long term results of 55 patients. European Hernia Society 2016 Congress, Rotterdam, Holandia, 5-8 czerwca 2016r.
 74. Mitura Kryspin: Mea maxima culpa! Czy tylko chirurg odpowiada za powikłania po operacjach przepuklin brzusznych? XIV Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego - konferencja naukowo-szkoleniowa. Bydgoszcz, 10-11 czerwca 2016r.
 75. Mitura Kryspin: Technika lap-IPOM. XIV Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego - konferencja naukowo-szkoleniowa. Bydgoszcz, 10-11 czerwca 2016r.
 76. Mitura Kryspin: Realizacja programu leczenia ran przewlekłych - model podlaski. I Międzynarodowa Konferencja Zespół Stopy Cukrzycowej - najnowsze rozwiązania terapeutyczne. Jachranka, 22-24 września 2016r.
 77. Mitura Kryspin: Is there still a place for efficient cost-effective wound treating in hospital
  or is it nowadays oldfashioned? 5th Congress of  World Union of Wound Healing Societies. Florencja, Włochy, 25-29 września 2016r.
 78. Mitura Kryspin: Is the presence of biofilm the main factor that keep us away from successful wound healing? - report of a case series treated with hydrofiber silver dressings. 5th Congress of  World Union of Wound Healing Societies. Florencja, Włochy, 25-29 września 2016r.
 79. Mitura Kryspin: Trudności w gojeniu ran przewlekłych. Konferencja regionalna naukowo-szkoleniowa "Gojenie ran przewlekłych". Mińsk Mazowiecki, 14 października 2016r.
 80. Mitura Kryspin: Rozliczenia procedur laparoskopowych w operacjach przepuklin - czy niezbędna jest zmiana ICD10 i JGP? XIX Zjazd Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kielce, 20-22 października 2016r.
 81. Mitura Kryspin, Dąbrowiecki Stanisław: Polski konsensus w leczeniu przepuklin. Krakowskie Dni Przepuklinowe 2016 - konferencja naukowo-szkoleniowa. Zakopane, 9-11 grudnia 2016r.
 82. Mitura Kryspin: Operacja przepukliny okołostomijnej a finansowanie procedur przez NFZ. Krakowskie Dni Przepuklinowe 2016 - konferencja naukowo-szkoleniowa. Zakopane, 9-11 grudnia 2016r.
 83. Mitura Kryspin: Zamykanie powłok brzusznych od podstaw. X Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej - Kraków 2017, Kraków, 7-8 kwietnia 2017r.
 84. Mitura Kryspin: Zakażenia miejsca operowanego - co nowego w 2016 roku. X Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej - Kraków 2017, Kraków, 7-8 kwietnia 2017r.
 85. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir, Pasierbek Michał: The inguinal measurements in African population to assess the standard mesh size for hernia repair in low-income countries. 39th Annual Congress of the European Hernia Society. Wiedeń, Austria, 24-29 maja 2017r.
 86. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir: The impact of three types of thermal sterilization on the structure and durability of mosquito net mesh for hernia repair in low-income countries. 39th Annual Congress of the European Hernia Society. Wiedeń, Austria, 24-29 maja 2017r.
 87. Mitura Kryspin, Dąbrowiecki Stanisław: The knowledge and opinions on TAPP and TEP repairs in routine clinical practice of Polish surgeons. 39th Annual Congress of the European Hernia Society. Wiedeń, Austria, 24-29 maja 2017r.
 88. Mitura Kryspin: Czy chirurg może się wybić z Siedlec? Advisory Board "Obiady czwartkowe" - współczesne nauczanie w chirurgii i organizacja Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 2017-2019. Dorotowo k/Olsztyna,18-20 sierpnia2017r.
 89. Mitura Kryspin: Czy warto edukować chorych? V Konferencja Szkoleniowa "Człowiek w zdrowiu i chorobie - wyzwania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej". Siedlce, 14 września 2017r.
 90. Mitura Kryspin: Uciążliwe powikłania operacji plastycznych pachwin, czyli jak radzić sobie z nerwobólem i zakażeniami. 68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017r.
 91. Mitura Kryspin: New method of mesh implantation for umbilical hernia. 68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017r.
 92. Mitura Kryspin: Współczesna herniologia. Posiedzenie Oddziału Warmińsko-Mazurskiego TChP, Olsztyn 26 października 2017r.
 93. Mitura Kryspin: Leczenie uwięźniętych przepuklin pachwinowych. Posiedzenie Oddziału Warmińsko-Mazurskiego TChP, Olsztyn, 26 października 2017r.
 94. Mitura Kryspin, Dąbrowiecki Stanisław: Leczenie bólu przewlekłego po operacji przepukliny w pachwinie. Międzynarodowa Konferencja Krakowskie Dni Przepuklinowe 2017, Zakopane, 1-3 grudnia 2017r.
 95. Mitura Kryspin: Rodzaje siatek przepuklinowych stosowanych obecnie. Międzynarodowa Konferencja Krakowskie Dni Przepuklinowe 2017, Zakopane, 1-3 grudnia 2017r.
 96. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir, Pasierbek Michał: Influence of ethnicity-related differences in inguinal canal dimensions on the mesh size for open and laparoscopic groin hernia repair in low-resource countries in Africa. 2018 International Hernia Congress, Miami Beach, Florida, USA, 12-16 marca 2018r.
 97. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir: The influence of different sterilization types on mosquito net mesh characteristics in groin hernia repair. 2018 International Hernia Congress, Miami Beach, Florida, USA, 12-16 marca 2018r.
 98. Mitura Kryspin: Operacja przepuklin brzusznych sposobem Ramireza. Konferencja Medycyna Praktyczna - Chirurgia 2018, 13-14 kwietnia 2018r.
 99. Mitura Kryspin: Współcześnie stosowane siatki antyprzepuklinowe - dlaczego pacjent ze stomią jest wyjątkowy? VII Ogólnopolskie Sympozjum Postępy w Chirurgii Kolorektalnej, Serock, 19-21 kwietnia 2018r.
 100. Mitura Kryspin:Mesh and non-mesh techniques. Old question or the challenge for the future. Monothematic Conference on the state of the art in hernia repair under the auspices of European Hernia Society, Lwów, Ukraina, 9-11 września 2018r.
 101. Mitura Kryspin: Meshes for ventral hernia repair. Monothematic Conference on the state of the art in hernia repair under the auspices of European Hernia Society, Lwów, Ukraina, 9-11 września 2018r.
 102. Mitura Kryspin: Penetracja TAPP/TEP w Polsce. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej, Lublin, 27-29 września 2018r.
 103. Mitura Kryspin: TAPP i TEP - podobieństwa i różnice. Białowieża, 12-13 października 2018r.
 104. Mitura Kryspin: Anatomia okolicy pachwinowej w laparoskopii. IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych, Ryn, 22-24 listopada 2018r.
 105. Mitura Kryspin: Operacja przepukliny pępkowej sposobem PVP. IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych, Ryn, 22-24 listopada 2018r.
 106. Mitura Kryspin: Modyfikacje techniki Ramireza z zaoszczędzeniem naczyń okołopępkowych w operacjach dużych przepuklin brzusznych. IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych, Ryn, 22-24 listopada 2018r.
 107. Mitura Kryspin: Polscy Chirurdzy w Afryce - Kiabakari 2018. IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych, Ryn, 22-24 listopada 2018r.
 108. Mitura Kryspin: Aspekty anatomiczne w technikach laparoskopowych operacji przepuklin okolicy pachwiny. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego TChP, Warszawa, 24 stycznia 2019r,
 109. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir: The change in mosquito net mesh characteristics after sterilization process for groin hernia repair. 2019 American Hernia Society Annual Meeting, Las Vegas, Nevada, USA, 11-14 marca 2019r.
 110. Mitura Kryspin, Garnysz Karolina: Long-term follow-up of a randomized controlled trial of Lichtenstein repair versus the Valenti technique for inguinal hernia. 2019 American Hernia Society Annual Meeting, Las Vegas, Nevada, USA, 11-14 marca 2019r.
 111. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir: The inguinal measurements in African population - the assessment of the standard mesh size for hernia repair in low-income countries. 2019 American Hernia Society Annual Meeting, Las Vegas, Nevada, USA, 11-14 marca 2019r.
 112. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir: Polscy chirurdzy w Afryce - Kiabakari 2018. Konferencja Medycy dla Afryki. Warszawa, 24 marca 2019r.
 113. Mitura Kryspin: Czy jesteśmy w stanie sformułować jednolite zalecenia pooperacyjne dla chorych po dużych operacjach brzusznych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Koloproktologiczne, Serock, 4-6 kwietnia 2019r.
 114. Mitura Kryspin: Kilka zasad bezpiecznej naprawy przepuklin pachwinowych. XII Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej. Kraków, 12-13 marca 2019r.
 115. Mitura Kryspin: Przepukliny okołopępkowe - jaka operacja dla jakiego pacjenta? XIII Konferencja Jak Uniknąć Zdarzeń Niepożądanych w Chirurgii Ogólnej?, Białystok, 8-11 maja 2019r.
 116. Mitura Kryspin: Dlaczego potrzebujemy implantów w naprawie przepuklin pachwiny? 3-City Hernia Days, Gdynia, 16-18 maja 2019r.
 117. Mitura Kryspin: TAR - czy rzeczywiście możemy go porównać z ACS? 3-City Hernia Days, Gdynia, 16-18 maja 2019r.
 118. Mitura Kryspin: Własne doświadczenia kliniczne w leczeniu ran przewlekłych. Konferencja Postępowanie z Raną Przewlekłą. Siedlce, 6 czerwca 2019r.
 119. Mitura Kryspin: Powikłania pooperacyjne powłok brzusznych czylijak zamykać, żeby uniknąć ponownego otwarcia? Szkolenie on-line - Webinar, Warszawa, 13 czerwca 2019r.
 120. Mitura Kryspin: Open onlay versus preperitoneal polypropylene mesh for elective umbilical hernia repairs. 41st Annual International Congress of the European Hernia Society, Hamburg, Niemcy, 11-14 września 2019r.
 121. Mitura Kryspin: Scrotal adhesive strapping as a prevention of seroma and hematoma formation after open mesh repair of large scrotal groin hernias. 41st Annual International Congress of the European Hernia Society, Hamburg, Niemcy, 11-14 września 2019r.
 122. Mitura Kryspin: Anatomia okolicy pachwinowej w TAPP. Workshop Chirurgia ogólna - fimy i zajęcia praktyczne. Biennale festiwalowe. Turzno k/Torunia, 22-23 listopada 2019r.
 123. Mitura Kryspin: Operacja TAPP. Workshop Chirurgia ogólna - fimy i zajęcia praktyczne. Biennale festiwalowe. Turzno k/Torunia, 22-23 listopada 2019r.
 124. Mitura Kryspin: Nowoczesne metody leczenia ran przewlekłych w codziennej praktyce Oddziału Chirurgii. Akademia Leczenia Ran. Siedlce, 29 lutego 2020r.
 125. Mitura Kryspin: Aktualne zasady leczenia chirurgicznego przepuklin pachwinowych i brzusznych. Czwartki chirurgiczne - cykl webinariów Towarzystwa Chirurgów Polskich, 23 kwietnia 2020r.
 126. Mitura Kryspin: Stratyfikacja ryzyka. Dobór środków ochrony indywidualnej. Chirurg kontra SARS-CoV-2 - cykl webinariów pod patronatem TChP i Sekcji Wideochirurgii TChP, 30 kwietnia 2020r.
 127. Mitura Kryspin, Kisielewski Krystian, Wyrzykowska Dorota, Skolimowska-Rzewuska Marzena, Rzewuska Anna: Online library of educational videos presenting hernia repair techniques. 42nd Annual European Hernia Society Congress, 28-29 maja 2020r.
 128. Mitura Kryspin, Wyrzykowska Dorota, Skolimowska-Rzewuska Marzena, Rzewuska Anna: Is mesh always necessary in every small umbilical hernia repair? Comparison of standardized primary sutured versus patch repair. 42nd Annual European Hernia Society Congress, 28-29 maja 2020r.

Zobacz również

O mnie

Jestem autorem ponad 180 doniesień i publikacji naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach zjazdowych (...)

Więcej

Kontakt (przychodnia)

tel. 25 644 70 70 e-mail: chirurgia.siedlce(małpa)gmail.com Umów się na wizytę

Kontakt (szpital)

Oddział Chirurgii Ogólnej
Szpital Miejski w Siedlcach
tel. 25 644 28 02 lub 25 632 20 61 w. 282