Publikacje

Wymienione opracowania naukowe były publikowane w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych. Uczestniczyłem w konferencjach odbywających się w Polsce i za granicą, prezentując doniesienia naukowe, m.in. w Sewilli, Barcelonie, Berlinie, Istambule, Kapsztadzie, Nowym Jorku, Bostonie, Miami, Las Vegas, Austin, Denver, San Diego, Montrealu, Edynburgu, Kopenhadze, Rotterdamie, Moskwie, Bukareszcie, Mediolanie, Florencji, Turynie, Rzymie, Wiedniu, Londynie, Lwowie i Hamburgu.

Publikacje naukowe i artykuły popularnonaukowe

 1. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Wróblewski Tadeusz: Wczesne wyniki leczenia przepuklin pachwinowych sposobem Desardy u 17 operowanych chorych. Doniesienie wstępne. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2006; 1: 18-22.
 2. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Blicharz Piotr, Boruciński Michał: Cholecystektomia laparoskopowa u pacjentki z przełożeniem trzewi. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2006; 1: 40-42.
 3. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Trudności w leczeniu chirurgicznym owrzodzeń goleni. Przegląd flebologiczny 2006; 14 (2): 79-82.
 4. Romańczuk Mikołaj, Mitura Kryspin: Porównanie metod i wyników chirurgicznego leczenia pooperacyjnych przepuklin brzusznych. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2006; 1 (3): 95–100.
 5. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Konsekwencje przypadkowego pozostawienia złogów po cholecystektomii laparoskopowej. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2007; 2 (6): 79-81.
 6. Romańczuk Mikołaj, Mitura Kryspin: Metoda Valentiego (PAD) w leczeniu przepuklin pachwinowych - sposób nowy czy nowatorski? – ocena wczesnych wyników leczenia.Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2007; 2 (4): 145–149.
 7. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Necrotizing fasciitis of the lower limb: case report and review of literature. The American Journal of Case Reports 2008; 9: 64-66.
 8. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Porównanie dwóch metod operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych – sposobem Lichtensteina i Desarda. Polski Merkuriusz Lekarski 2008; XIV (143): 392-395.
 9. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Metoda Valentiego (PAD) jako próba standaryzacji techniki mocowania siatki polipropylenowej w naprawie przepuklin pachwinowych. Acta Medica Cracoviensis 2008; XLIX, 1-2: 3-9.
 10. Mitura Kryspin, Mitura Alicja, Romańczuk Mikołaj: Spontaneus splenic rupture after laparotomy performed in patient with infectious mononucleosis. The American Journal of Case Reports 2009; 10: 12-14.
 11. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Redundant modifications of Lichtenstein technique in hernia repair – a descriptive study of practicing surgeons in Poland. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2009; 4(1): 1-5.
 12. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Ruptured ectopic pregnancy mimicking acute pancreatitis. Ginekologia Polska 2009; 80: 383-5.
 13. Polska Grupa Robocza ds. Rekomendacji: Śmietański Maciej, Chróścicki Andrzej, Dąbrowiecki Stanisław, Fridiger Jerzy, Matyja Andrzej, Michalik Maciej, Mitura Kryspin, Solecki Rafał, Trojanowski Piotr, Wróblewski Tadeusz: Leczenie przepuklin pachwiny. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego z komentarzem Polskiej Grupy Roboczej ds. Rekomendacji. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2009; 4(Suppl 1): S40-S52.
 14. Mitura Kryspin: Rejestr pomocny w walce z przepuklinami. Health Care Service 2011; 1: 26-7.
 15. Mitura Kryspin, Blicharz Piotr, Romańczuk Mikołaj: Perforowany guz stromalny przewodu pokarmowego (GIST) uchyłku Meckla. Polski Przegląd Chirurgiczny 2012; 5: 451-7.
 16. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Mitura Alicja: An atypical site of a retroperitoneal epidermoid cyst in a middle-aged woman. International Journal of Surgery Case Reports (4) 2013, pp. 85-87. DOI 10.1016/j.ijscr.2012.10.008.
 17. Grupa Badawcza: Śmietański Maciej, Bury Kamil, Matyja Andrzej, Dziki Adam, Wallner Grzegorz, Studniarek Michał, Fridiger Jerzy, Szczepkowski Marek, Świerblewski Maciej, Wróblewski Tadeusz, Tarnowski Wiesław, Solecki Rafał, Mitura Kryspin: Polish guidelines for treatment of patients with parastomal hernia. Polski Przegląd Chirurgiczny 2013; 3: 152-80.
 18. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir, Pasierbek Michał: Leczenie przepuklin pachwinowych w północnej Ghanie - doświadczenia polskich chirurgów z misji humanitarnej w Tamale. Polski Przegląd Chirurgiczny 2015; 1: 29-40.
 19. Mitura Kryspin, Osłowska Jolanta, Mitura Alicja: Zmiana tradycyjnego sposobu leczenia ran oparzeniowych niepełnej grubości skóry przez zastosowanie opatrunków hydrowłóknistych. Polski Przegląd Chirurgiczny 2015; 2: 169-73.
 20. Kozieł Sławomir, Mitura Kryspin, Papaj Piotr, Lorenc Zbigniew: Beznapięciowa plastyka przepukliny pachwinowej z użyciem siatki z moskitiery - alternatywa jedynie dla trzeciego świata? Polski Przegląd Chirurgiczny  2015; 2: 182-92.
 21. Osłowska Jolanta, Mitura Kryspin: Powikłane owrzodzenie pourazowe - prezentacja przypadku. Inforanek plus 2015; 1: 7-8.
 22. Mitura Kryspin: Zdaniem eksperta: Leczenie ran. Żyjmy dłużej 2015; 11: 26-27.
 23. Mitura Kryspin, Garnysz Karolina: Tolerance of intragastric balloon and patient’s satisfaction in the obesity treatment. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2015; 10(3): 445-449.
 24. Mitura Kryspin, Garnysz Karolina: In search for the ideal patient for intragastric balloon - short and long-term results in 70 obese patients. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2015; 10(4): 541-7.
 25. Mitura Kryspin, Ratajczak Andrzej: Materiały prostetyczne w rekonstrukcji powłok jamy brzusznej. s. 181-190 w Leczenie metodą otwartego brzucha - kiedy i jak. Podręcznik pod redakcją Walczak DA, Banasiewicz T, Trzeciak P. Termedia, Poznań 2016.
 26. Mitura Kryspin: Świat równoległy. Gazeta Lekarska 2016; 4. http://www.gazetalekarska.pl/?p=22734
 27. Mitura Kryspin: Zmiana podejścia do laparoskopowych operacji przepuklin brzusznych sposobem IPOM - czego nauczyła nas ostatnia dekada? Polski Przegląd Chirurgiczny 2016; 1(88): 88-100.
 28. Ratajczak Andrzej, Mitura Kryspin: Posterior component separation – pierwsze polskie doniesienie o zastosowaniu nowej techniki operacyjnej w leczeniu dużych przepuklin brzusznych. Polski Przegląd Chirurgiczny 2016; 88(2):118-23.
 29. Mitura Kryspin: Leczenie owrzodzeń nowotworowych - poradnik. Convatec 2016. mojarana.pl
 30. Osłowska Jolanta, Mitura Kryspin: Co za dużo, to niezdrowo – opowieść o walce z owrzodzeniem po leczeniu pijawkami przy użyciu klasycznego zestawu opatrunków. Inforanek Plus 2016; 2(6): 11-12.
 31. Mitura Kryspin, Skolimowska-Rzewuska Marzena, Garnysz Karolina: Outcomes of bridging versus mesh augmentation in laparoscopic repair of small and medium midline ventral hernias. - Surgical Endoscopy 2017; 31: 382-8.
 32. Mitura Kryspin, Dąbrowiecki Stanisław, Śmietański Maciej, Matyja Andrzej: The experience and awareness of laparoendoscopic procedures by Polish surgeons in everyday clinical practice. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2017; 12(1): 13-18.
 33. Mitura Kryspin, Ratajczak Andrzej: Zabiegi rekonstrukcyjne przedniej ściany jamy brzusznej. s. 135-149 w Przetoki przewodu pokarmowego. Podręcznik pod redakcją Banasiewicz T, Bobkiewicz A, Walczak DA, Trzeciak P. Termedia, Poznań 2017.
 34. Mitura Kryspin, Dąbrowiecki Stanisław, Śmietański Maciej, Matyja Andrzej: Do we need changes in the organization of training in the hernia treatment in Poland? - A survey on the acknowledgment of the recommendations of international hernia societies by surgeons. Polski Przegląd Chirurgiczny 2017; 89 (5): 12-18.
 35. Mitura Kryspin, Koziel Sławomir, Pasierbek Michał: Ethnicity-related differences in inguinal canal dimensions between African and Caucasian populations and their potential impact on the mesh size for open and laparoscopic groin hernia repair in low-resource countries in Africa. - Videosurgery and other miniinvasive techniques 2018; 13 (1): 74–81.
 36. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir, Komor Klaudiusz: Czy chirurg może przeżyć całe życie? – analiza ryzyka zgonu związanego z wykonywaniem zawodu. Polski Przegląd Chirurgiczny 2018; 90 (1): 18-24.
 37. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir: The influence of different sterilization types on mosquito net mesh characteristics in groin hernia repair. Hernia. 2018; 22(3): 483-90. doi: 10.1007/s10029-018-1756-6.
 38. Mitura Kryspin, Garnysz Karolina, Wyrzykowska Dorota, Michalek Irmina: The Change in Groin Pain Perception After Transabdominal Preperitoneal Inguinal Hernia Repair with Glue Fixation – a Prospective Trial of a Single Surgeon’s Experience. - Surgical Endoscopy 2018, 32(10), 4284-9. doi: 10.1007/s00464-018-6178-0,
 39. Mitura Kryspin, Smietanski Maciej, Koziel Slawomir, Garnysz Karolina, Michalek Irmina: Factors Influencing Inguinal Hernia Symptoms and Preoperative Evaluation of Symptoms by Patients - Results of a Prospective Study Including 1,647 Patients. -  Hernia 2018, 22(4): 585-91. doi: 10.1007/s10029-018-1774-4
 40. Mitura Kryspin, Wyrzykowska Dorota: Outcomes of Open and Laparoscopic Appendectomy with Endoloop Stump Closure. JSLS. 2018 Oct-Dec; 22(4): e2018.00062. doi: 10.4293/JSLS.2018.00062
 41. Mitura Kryspin, Garnysz Karolina, Michałek Irmina: Long-term follow-up of a randomized controlled trial of Lichtenstein repair versus the Valenti technique for inguinal hernia. – Hernia 2019, 23(3):547-554. doi: 10.1007/s10029-019-01879-y
 42. Mitura Kryspin: Leczyć w Afryce. Puls. 2/2019 (286): 38-40.
 43. Mitura Kryspin: Zasady pobierania materiału do badania histopatologiznego. s. 19-22 w Endoskopia Przewodu Pokarmowego. Podręczne kompendium pod redakcją Jacka Sobockiego. Makmed, Lublin 2019.
 44. Mitura Kryspin: Polipektomia. s. 39-42 w Endoskopia Przewodu Pokarmowego. Podręczne kompendium pod redakcją Jacka Sobockiego. Makmed, Lublin 2019.
 45. Mitura Kryspin: Nowe techniki w chirurgii przepuklin brzusznych – ewolucja małoinwazyjnych metod leczenia. Polski Przegląd Chirurgiczny 2020; 92 (3): 48-56; DOI: 10.5604/01.3001.0013.7857
 46. Kazanowski Michał, Mitura Kryspin, Myśliwiec Piotr. Zalecenia EAES i SAGES dotyczące postępowania chirurgicznego w odpowiedzi na kryzys COVID-19. Przekład oryginalnego tekstu na język polski. 5 kwietnia 2020, Medycyna Praktyczna 2020 https://www.mp.pl/chirurgia/ i https://wideochirurgia.tchp.pl/images/coronawirus/
 47. Mitura Kryspin, Zawadzki Marek, Solecki Michał, Kalinowski Piotr, Rogula Wojciech, Gajdek Paweł, Myśliwiec Piotr. Zasady postępowania chirurgicznego u pacjentów z zakażeniem COVID-19. Zalecenia Hiszpańskiego Stowarzyszenia Chirurgów. Przekład oryginalnego tekstu na język polski. 6 kwietnia 2020. https://wideochirurgia.tchp.pl/images/coronawirus/ i portal internetowy Towarzystwa Chirurgów Polskich https://tchp.pl/
 48. Mitura Kryspin, Myśliwiec Piotr. Modyfikacja algorytmu postępowania chirurgicznego podczas pandemii COVID-19. 7 kwietnia 2020. https://wideochirurgia.tchp.pl/
 49. Mitura Kryspin, Myśliwiec Piotr, Rogula Wojciech, Solecki Michał, Furtak Jarosław Piotr, Kazanowski Michał, Kłęk Stanisław, Nowakowski Michał, Pędziwiatr Michał, Zawadzki Marek, Wallner Grzegorz, Sobocki Jacek. Wytyczne postępowania w oddziałach zabiegowych szpitali niejednoimiennych podczas pandemii COVID-19. Pol Przegl Chir 2020; 92 (2): 42-53; DOI: 10.5604/01.3001.0014.1039.
 50. Mitura Kryspin, Myśliwiec Piotr, Rogula Wojciech, Solecki Michał, Furtak Jarosław Piotr, Kazanowski Michał, Kłęk Stanisław, Nowakowski Michał, Pędziwiatr Michał, Zawadzki Marek, Wallner Grzegorz, Sobocki Jacek. In pursuit of COVID-19 surgical risk stratification to manage limited workforce and supplies in minimally invasive procedures. Videosurgery and other miniinvasive techniques, 2020; 15(3): 416-23, doi:10.5114/wiitm.2020.95073.
 51. Mitura  Kryspin. The impact of COVID-19 pandemic on critical care and surgical services availability. Crit. Care Innov. 2020; 3(2): 43-50. doi: 10.32114/CCI.2020.3.2.43.50
 52. Mitura Kryspin. Improving the Safety of Healthcare Workers during Endotracheal Intubation in Patients in Critical Care during the COVID-19 Pandemic. Crit. Care Innov. 2020; 3(3): 31-36. doi: 10.32114/CCI.2020.3.3.31.36
 53. Mitura Kryspin, Rzewuska Anna, Skolimowska-Rzewuska Marzena, Romańczuk Michał, Kisielewski Krystian, Wyrzykowska Dorota. Laparoscopic Enhanced-view Totally Extraperitoneal Rives-Stoppa Repair (eTEP-RS) for Ventral and Incisional Hernias - Early Operative Outcomes and Technical Remarks on A Novel Retromuscular Approach. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2020, 15(4): 533-545. https://doi.org/10.5114/wiitm.2020.99371
 54. Wyrzykowska Dorota, Kisielewski Krystian, Sawicka Małgorzata, Mitura Kryspin. Tracheotomy in Intensive Care Unit in a Patient with COVID-19. Critical Care Innovations 2020;3(4):21-29. 10.32114/CCI.2020.3.4.21.29.
 55. Piskorz Łukasz, Mitura Kryspin, Olejniczak Witold, Misiak Piotr, Jabłoński Sławomir. Atypical Locations of Renal Cell Carcinoma Metastases to the Pancreas and Duodenum. Research and Reports in Urology 2021:13 17-24. DOI: 10.2147/RRU.S290150
 56. Mitura Kryspin. An Innovative National Programme for Comprehensive Chronic Wound Therapy and Its Impact on Treatment Outcomes. World Journal of Surgery 2021; 45(4): 1071-1079. DOI: 10.1007/s00268-020-05901-8
 57. Bojanowski Adrian, Mitura Kryspin, Kisielewski Krystian, Leszczyński Piotr. Course of hospitalization of patients referred on an emergency basis due to bleeding into the gastrointestinal tract. Critical Care Innovations 2021;4(1):11-20. DOI: 10.32114/CCI.2021.4.1.11.20
 58. Rastawicki Waldemar, Gierczyński Rafał, Juszczyk Grzegorz, Mitura Kryspin, Henry Brandon. Evaluation of PCL COVID-19 Ag RAPID FIA diagnostic test for detection of SARS-CoV-2 antigenes in nasopharyngeal swabs of patients with COVID-19. Journal of Medical Virology 2021 Apr; 93(4): 1920-1922. DOI: 10.1002/jmv.26765
 59. Wyrzykowska Dorota, Mitura Kryspin: Aspekty żywieniowe jako element protokołu ERAS w pooperacyjnej profilaktyce powikłań. Wpływ odżywiania na jakość życia Polaków. Monografia UPH 2020. ISBN: 978-83-66541-49-9
 60. Mitura Kryspin, Dorota Wyrzykowska: Aspekty żywieniowe jako element prehabilitacji w przedoperacyjnej profilaktyce powikłań. Wpływ odżywiania na jakość życia Polaków. Monografia UPH 2020. ISBN: 978-83-66541-49-9
 61. Mitura Kryspin, Rzewuska Anna, Skolimowska-Rzewuska Marzena, Wyrzykowska Dorota. Desarda technique as a valuable alternative for inguinal hernia patients refusing mesh implantation – long-term results after fifteen years post a pure tissue repair in 198 patients. Mini-invasive Surgery 2021; 5: 22. DOI: 10.20517/2574-1225.2021.19
 62. Mitura Kryspin, Skolimowska-Rzewuska Marzena, Rzewuska Anna, Wyrzykowska Dorota: Is mesh always necessary in every small umbilical hernia repair? Comparison of standardized primary sutured versus patch repair – retrospective cohort study. Hernia, 2021; 25: 571-577. DOI: 10.1007/s10029-020-02170-1
 63. Michalek Irmina Maria, Mitura Kryspin, Krechowska Agnieszka, Caetano dos Santos Florentino. Microbiota and Its Antibiotic Susceptibility in Diabetic Foot Infections: Observations from Polish Nonmetropolitan Hospital, 2015-2016. International Journal of Lower Extremity Wounds 2022; 21(4): 457-463; DOI: 10.1177/1534734620953686
 64. Mitura Kryspin, Komor Klaudiusz, Kozieł Sławomir. Styl życia w odniesieniu do nieregularnego odżywiania i stresu, jako potencjalny czynnik wpływający na długość życia lekarzy w Polsce. w Wybrane aspekty stanu zdrowia osób mieszkających na terenie Polski - przegląd i badania. Tom 1. Wydawnictwo Tygiel 2021 str. 7-19. ISBN 978-83-66489-48-6
 65. Skolimowska-Rzewuska Marzena, Mitura Kryspin. Essential anatomical landmarks in placement of an adequate size mesh for a successful ventral hernia repair. Polski Przegląd Chirurgiczny 2021; 93 (5): 44-53; DOI: 10.5604/01.3001.0014.9349.
 66. Skolimowska-Rzewuska Marzena, Romańczuk Michał, Mitura Bernard, Wyrzykowska Dorota, Mitura Kryspin. Laparoscopic transabdominal preperitoneal repair (umbilical TAPP) vs open ventral patch repair for medium size umbilical hernias in overweight and obese patients. Videosurgery Miniinv 2022; 17 (1): 170–178; DOI: 10.5114/wiitm.2021.110415.
 67. Mitura Kryspin. Chirurgia przepuklin. w Dziki Adam (red.): Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego 2021. Wydanie V. Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Proktologii. Łódź 2022. str. 137-146. ISBN 978-83-941338-3-2
 68. Śmietański Maciej, Mitura Kryspin. Przepukliny pachwinowe i brzuszne. w Wallner Grzegorz, Banasiewicz Tomasz. Chirurgia. Tom 3. Wydanie I. PZWL. Warszawa 2022. str. 75-96. ISBN 978-83-200-6614-2 (t. 3), ISBN 978-83-200-6479-7 (t. 1-4)
 69. Bachul Piotr, Kamtoh Georges, Kibil Wojciech, Legutko Janusz, Matyja Andrzej, Matyja Maciej, Mitura Kryspin, Pach Radosław, Pasternak Artur, Przywózka Alicja, Solecki Rafał, Szczepkowski Marek, Szura Mirosław, Śmietański Maciej, Walocha Jerzy. Przepukliny brzuszne. w Szmidt Jacek, Kużdżał Jarosław, Krawczyk Marek, Kruszyna Tomasz, Lampe, Wallner Grzegorz, Wysocki Wojciech. Podstawy chirurgii. Tom 2. Wydanie III. Medycyna Praktyczna. Kraków 2022. str. 1017-1066. ISBN 978-83-7430-673-7
 70. Mitura Kryspin. Chirurgia rekonstrukcyjna a przepukliny okołopępkowe. Chirurgia po Dyplomie 2022; 4(17): 7-20. ISSN 2449-9668
 71. Mitura Kryspin, Sawicka Małgorzata: Chirurgia przepuklin. w Dziki Adam (red.): Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego 2022, Wydanie I. Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Proktologii. Łódź 2023. str. 220-237. ISBN 978-83-941338-3-2
 72. Mitura Kryspin, Romańczuk Michał, Kisielewski Krystian, Mitura Bernard. eTEP-RS for incisional hernias in a non-robotic center. Is laparoscopy enough to perform a durable MIS repair of the abdominal wall defect? Surgical Endoscopy 2023; 37: 1392–1400. DOI: 10.1007/s00464-022-09365-w.
 73. Mitura Kryspin. Chirurgia rekonstrukcyjna a przepukliny okołopępkowe. Chirurgia po Dyplomie 2023; 2 (18): 19-23. ISSN 2449-9668
 74. Sobocki Jacek, Pędziwiatr Michał, Bigda Justyna, Hołówko Wacław, Major Piotr, Mitura Kryspin, Myśliwiec Piotr, Nowosad Małgorzata, Obcowska-Hamerska Aneta, Orłowski Michał, Proczko-Stepaniak Monika, Szeliga Jacek, Wallner Grzegorz, Zawadzki Marek, and the Expert Group. The Association of Polish Surgeons (APS) clinical guidelines for the use of laparoscopy in the management of abdominal emergencies. Part I. Videosurgery Miniinv 2023, 18(2):187–212. DOI: https://doi.org/10.5114/wiitm.2023.127877
 75. Mitura Kryspin. Kto będzie operował? Życie Siedleckie. Numer 29/2023, 21 lipca 2023, str. 15, Nr indeksu 238228/B/X.
 76. Mitura Kryspin, Pajer Małgorzata, Kacprzak Laura. Chirurgia małoinwazyjna i wyzwania edukacji – co moglibyśmy ulepszyć? Chirurgia po Dyplomie 2023; 4 (20): .ISSN 2449-9668
 77. Sobocki Jacek, Pędziwiatr Michał, Bigda Justyna, Hołówko Wacław, Major Piotr, Mitura Kryspin, Myśliwiec Piotr, Nowosad Małgorzata, Obcowska-Hamerska Aneta, Orłowski Michał, Proczko-Stepaniak Monika, Szeliga Jacek, Wallner Grzegorz, Zawadzki Marek, and the Expert Group. The Association of Polish Surgeons (APS) clinical guidelines for the use of laparoscopy in the management of abdominal emergencies. Part II. Videosurgery Miniinv 2023; 18 (3): 379–400. DOI: https://doi.org/10.5114/wiitm.2023.127884
 78. Klek Stanisław, Rymarowicz Justyna, Sobocki Jacek, Banasiewicz Tomasz, Pędziwiatr Michał, Dziki Adam, Jackowski Marek, Jankowski Michał, Kawecki Dariusz, Kielan Wojciech, Konturek Aleksander, Mitura Kryspin, Murawa Dawid, Lorenc Zbigniew, Matras Przemysław, Myśliwiec Piotr, Richter Piotr, Słodkowski Maciej, Strzelczyk Janusz, Szczepanik Antoni, Szczepkowski Marek, Szura Mirosław, Tarnowski Wiesław, Śmietański Maciej, Zieniewicz Krzysztof, Wallner Grzegorz. Recommendations for modern perioperative care for elective surgery: consensus of panel of experts. Polish Journal of Surgery 2023, 95(5):1-13. DOI: 10.5604/01.3001.0016.2732
 79. Leszczynski Piotr Konrad, Wejnarski Arkadiusz, Gajowniczek Angelika, Gałązkowski Robert, Mitura Kryspin, Sholokhova Daryna. Arrhythmias in children occurring during HEMS intervention: a retrospective cohort study. Emergency Medicine International. 2023, Article ID 2974648, 10 pages, 2023. doi: 10.1155/2023/2974648.
 80. Sara Capoccia Giovannini, Mauro Podda, Sonia Ribas, Giulia Montori, Emanuele Botteri, Ferdinando Agresta, Alberto Sartori, Hana Chàrvàtova, Alberto Aiolfi, Stavros A Antoniou, Catherine Arvieux, Frederik Berrevoet, Marja A Boermeester, Giampiero Campanelli 13, Srinivas Chintapatla, Mette Willaume Christoffersen, Ursula Dahlstrand, Hanna De la Croix, Ulrich A Dietz, Antonio Ferreira, Renè H Fortenly, Christine Gaarder, Miguel Angel Garcia Urena, Hakan Gok, Pilar Hernández-Granados, Barbora Jisova, Orest Laver, Orest Lerchuk, Manuel Lopez-Cano, Manuel Mega, Kryspin Mitura, Filip Muysoms, Andrè Oliva, Monica Ortenzi, Ulf Petersson, Micaela Piccoli, Victor G Radu, Yohann Renard, Peder Rogmark, Danny Rosin, Ana Senent-Boza, Maarten Simons, Dominic Slade, Neil Smart, Stella R Smith, Cesare Stabilini, Alexis Theodorou, Jared Torkington, Jaanna Vironen, Guido Woeste, Andrew De Beaux, Barbora East. What defines an incisional hernia as 'complex': results from a Delphi consensus endorsed by the European Hernia Society (EHS). Br J Surg. 2024, 111(1):znad346. doi: 10.1093/bjs/znad346.
 81. Gorczyca-Głowacka Iwona, Nawacki Łukasz, Kołomańska Magdalena, Mazurkiewicz Robert, Niżnik Marcin, Ratnicki Krzysztof, Czerniak Małgorzata, Myrcha Piotr, Bękarski Maciej, Mitura Kryspin, Kacprzak Laura, Pajer Małgorzata, Richter Piotr, Rapacz Kamil, Sroczyński Maciej, Szmit Mateusz, Głuszek Stanisław. Clinical Characteristic and Risk Factors of Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease in Lean Patients - Results of The Polish Gallstone Surgery Registry. Journal of Clinical Medicine 2024 – zgłoszona do publikacji
 82. Piskorz Łukasz, Misiak Piotr, Jabłoński Sławomir, Mitura Kryspin. Nutritional status of patients treated for pleural empyema. Do these patients need supplementation? - zgłoszona do publikacji w 2024r.

Wystąpienia naukowe

 1. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Blicharz Piotr, Boruciński Michał: Cholecystektomia laparoskopowa u pacjentki z przełożeniem trzew
  VII Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Wideochirurgii, Konin-Licheń 27-29 kwietnia 2005
 2. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Naczyniak chłonny jamy brzusznej – opis przypadku
  62. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Białystok 14-17 września 2005
 3. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Trudności leczenia chirurgicznego owrzodzeń podudzi
  62. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Białystok 14-17 września 2005
 4. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Zespół Budd-Chiari przyczyną uwięźnięcia przepukliny pępkowej
  XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź 9-11 czerwca 2006
 5. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Manifestacja kliniczna raka trzustki pod postacią przerzutu do skóry
  XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź 9-11 czerwca 2006
 6. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Krwawienie i krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego
  I Krakowskie Sympozjum „Ostry Dyżur”, Kraków 31 maja – 2 czerwca 2007
 7. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Zapalenie otrzewnej na skutek perforacji narządów przewodu pokarmowego
  Krakowskie Sympozjum „Ostry Dyżur”, Kraków 31 maja – 2 czerwca 2007
 8. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Powikłania związane z przypadkowym pozostawieniem złogów po cholecystektomii laparoskopowej
  XIII Międzynarodowe Sympozjum Wideochirurgii, Słok k/Bełchatowa 22-24 czerwca 2007
 9. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Rutynowe stosowanie techniki Hassona w celu wytworzenia odmy otrzewnowej w operacjach laparoskopowych
  XIII Międzynarodowe Sympozjum Wideochirurgii, Słok k/Bełchatowa 22-24 czerwca 2007
 10. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Boruciński Michał, Przewor Artur: Leczenie chorych z kamicą pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową – 15 lat doświadczeń
  63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań 12-15 września 2007
 11. Mitura Kryspin, Wróblewski Tadeusz, Romańczuk Mikołaj: Czy operacja przepuklin pachwinowych sposobem Desardy może stanowić alternatywę dla techniki Lichtensteina?
  63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań 12-15 września 2007
 12. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Porównanie dwóch metod operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych – sposobem Lichtensteina i Desardy
  VIII Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego, Kraków 9-11 listopada 2007
 13. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Metoda Valentiego (PAD) w leczeniu przepuklin pachwinowych – sposób nowy czy nowatorski? – ocena wczesnych wyników leczenia w materiale własnym
  VIII Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego, Kraków 9-11 listopada 2007
 14. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Is there a place for pure tissue repair in inguinal hernia surgery? - comparison between Lichtenstein and Desarda hernia repair methods
  30 Congress of European Hernia Society, Sewilla, Hiszpania 7-10 maja 2008
 15. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Valenti inguinal hernia repair method (PAD) - new technique or innovative technique? The assessment of mesh fixing standarization
  30 Congress of European Hernia Society, Sewilla, Hiszpania 7-10 maja 2008
 16. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Redundant modifications of Lichtenstein technique - a descriptive survey of practicing surgeons in Poland
  30 Congress of European Hernia Society, Sewilla, Hiszpania 7-10 maja 2008
 17. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Prochenka Donat: Megacolon pierwszym objawem zaawansowanego raka okrężnicy – opis przypadku
  XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Gdańsk 13-15 czerwca 2008
 18. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Modyfikacje techniki Lichtensteina – analiza doświadczeń chirurgów w Polsce
  IX Ogólnopolskie Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego, Lublin 13-15 listopada 2008
 19. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Metoda Valentiego w naprawie przepuklin pachwinowych – prezentacja filmowa techniki operacyjnej
  IX Ogólnopolskie Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego, Lublin 13-15 listopada 2008
 20. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Three years experience of Valenti technique (PAD) in inguinal hernia repair
  4th International Hernia Congress. Joint Meeting of the AHS and EHS, Berlin, Niemcy 9-12 września 2009
 21. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Common mistakes in the most popular method of inguinal hernia repair: a descriptive study
  4th International Hernia Congress. Joint Meeting of the AHS and EHS, Berlin, Niemcy 9-12 września 2009
 22. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Pęknięcie ciąży ektopowej imitujące ostre zapalenie trzustki
  64. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 16-19 września 2009r.
 23. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Martwicze zapalenie powięzi kończyny dolnej – opis przypadku
  64. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 16-19 września 2009r.
 24. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Samoistne pęknięcie śledziony po laparotomii przeprowadzonej u chorej z mononukleozą zakaźną
  64. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 16-19 września 2009r.
 25. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Czy chirurdzy w Polsce znają prawidłową metodę Lichtensteina w naprawie przepuklin pachwinowych?
  64. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 16-19 września 2009r.
 26. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Nowa metoda operacji przepuklin pachwinowych – technika Valentiego (PAD)
  64. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 16-19 września 2009r.
 27. Mitura Kryspin: Rejestry przepuklin w Unii Europejskiej i potrzeba istnienia rejestru w Polsce
  64. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 16-19 września 2009r.
 28. Mitura Kryspin: Operacja przepukliny pachwinowej sposobem Lichtensteina – operacja pokazowa
  VI Konferencja „Zaawansowane operacje laparoskopowe”, Gdynia-Wejherowo, 15-16 kwietnia 2010r.
 29. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj: Valenti inguinal hernia repair method (PAD) – the assessment of mesh fixing standarization
  32nd International Congress of European Hernia Society, Istambuł, Turcja, 6-9 października 2010r.
 30. Mitura Kryspin, Śmietański Maciej, Matyja Andrzej, Solecki Rafał, Friediger Jerzy, Trojanowski Piotr: Establishment of a national hernia register in Poland
  32nd International Congress of European Hernia Society, Istambuł, Turcja, 6-9 października 2010r.
 31. Mitura Kryspin: Krajowy Rejestr Operacji Przepuklin w Polsce
  XI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego, Kraków, 5-7 listopada 2010r.
 32. Mitura Kryspin: Zastosowanie Krajowego Rejestru Operacji Przepuklin w Polsce w praktyce chirurgicznej
  Przepukliny pachwinowe i brzuszne - spotkanie naukowe, Warszawa, 4-5 kwietnia 2011r.
 33. Mitura Kryspin: Technika operacyjna czy rodzaj biomateriału czynnikami determinującymi powstawanie bólu przewlekłego
  65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 14-17 września 2011r.
 34. Mitura Kryspin: Koszty leczenia przepuklin okołostomijnych
  Konferencja konsensusowa - Przepukliny okołostomijne, zapobieganie i leczenie, Gdańsk, 27-28 listopada 2011r.
 35. Mykytiuk S, Vlasov V, Mitura K: About creation of national hernia register in Ukraine
  5th International Hernia Congress, Nowy Jork, USA, 28-31 marca 2012r.
 36. Mitura Kryspin, Śmietański Maciej, Solecki Rafał, Matyja Andrzej, Trojanowski Piotr: The outcomes of a national hernia registry in Poland - Evaluation of benefits after one year of functioning
  5th International Hernia Congress, Nowy Jork, USA, 28-31 marca 2012r.
 37. Mitura Kryspin: A retrospective analysis of laparoscopic ventral hernia repair
  5th International Hernia Congress, Nowy Jork, USA, 28-31 marca 2012r.
 38. Mitura Kryspin: A dynamic self-regulating mesh graft (PAD, Valenti technique) in inguinal hernia repair - An analysis of the results of national hernia registry in Poland
  5th International Hernia Congress, Nowy Jork, USA, 28-31 marca 2012r.
 39. Romańczuk Mikołaj, Mitura Kryspin: Chirurgiczne następstwa otyłości
  Konferencja "Otyłość i nadwaga jako interdyscyplinarny problem zdrowotny", Siedlce, 18 kwietnia 2012r.
 40. Mitura Kryspin: Leczenie otyłości metodami chirurgicznymi. Balon żołądkowy
  Konferencja "Otyłość i nadwaga jako interdyscyplinarny problem zdrowotny", Siedlce, 18 kwietnia 2012r.
 41. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Blicharz Piotr: Guz podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST) w perforowanym uchyłku Meckela.
  XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Warszawa, 24-26 maja 2012r.
 42. Mitura Kryspin: Teleinformatyczny rejestr operacji, jako narzędzie do analizy powikłań w chirurgii przepuklin.
  12. Zjazd Polskiego Klubu Przepuklinowego, Maciejewo k/Szczecina, 20 października 2012r.
 43. Mitura Kryspin: Cost of conservative and surgical treatment of parastomal hernias.
  35th International Chongress of European Hernia Society, Gdańsk, 14 maja 2013r.
 44. Mitura Kryspin: Perspektywy finansowania systemu leczenia przepuklin w Polsce.
  XVII Zjazd Sekcji Wideochirurgii TChP. IX Konferencja "Zaawansowane Operacje Laparoskopowe", Toruń, 6 czerwca 2013r.
 45. Mitura Kryspin: Dlaczego nie technika wg Lichtensteina?
  66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 19 września 2013r.
 46. Mitura Kryspin: Rozstęp mięśni prostych brzucha - operować czy obserwować?
  66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 20 września 2013r.
 47. Mitura Kryspin: Strategia zamknięcia powłok jamy brzusznej, czyli jak zmniejszyć liczbę powikłań po cięciu w linii pośrodkowej.
  66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 20 września 2013r.
 48. Mitura Kryspin, Romańczuk Mikołaj, Skolimowska-Rzewuska Marzena: Rak jelita grubego - rozpoznawanie i leczenie.
  Konferencja Profilaktyka zdrowotna ratuje życie, Siedlce, 31 maja 2014r.
 49. Mitura Kryspin, Osłowska Jolanta, Mitura Alicja: Zastosowanie opatrunków hydrowłóknistych we wczesnym leczeniu ran oparzeniowych niepełnej grubości.
  X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Zakopane, 11-13 września 2014r.
 50. Mitura Kryspin: KROPP: The Polish groin hernia database.
  RICH & EuraHS Congress, Rotterdam, Holandia, 11 grudnia 2014r.
 51. Mitura Kryspin: Czemu rany się nie goją? Fizjologia procesu gojenia.
  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Leczenie Ran Przewlekłych. Siedlce, 18 lutego 2015r.
 52. Skolimowska-Rzewuska Marzena, Mitura Kryspin: Patogeneza ran przewlekłych.
  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Leczenie Ran Przewlekłych. Siedlce, 18 lutego 2015r.
 53. Witowska Iwona, Mitura Kryspin: Strategia TIME w leczeniu ran przewlekłych.
  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Leczenie Ran Przewlekłych. Siedlce, 18 lutego 2015r.
 54. Mitura Kryspin, Osłowska Jolanta: Nowoczesne metody leczenia ran.
  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Leczenie Ran Przewlekłych. Siedlce, 18 lutego 2015r.
 55. Mitura Kryspin: Laparoskopowe operacje przepuklin pachwiny - pokusa i pułapki.
  Sympozjum II Sądeckie Dni Endoskopii i Chirurgii Małoinwazyjnej. Krynica-Zdrój, 28 marca 2015r.
 56. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir, Pasierbek Michał: Western procedures in African groin hernias' realisty - a report of Polish mission to Ghana.
  EHS Congress, Mediolan, Włochy, 25-29 kwietnia 2015r.
 57. Mitura Kryspin, Romańczuk Michał: Pain after tension-free hernia repair with self-regulating prosthesis (PAD) - results from Polish Hernia Registry.
  EHS Congress, Mediolan, Włochy, 25-29 kwietnia 2015r.
 58. Mitura Kryspin, Garnysz Karolina, Wyrwas Katarzyna, Skolimowska-Rzewuska Marzena: Laparoscopic ventral hernia repair with Physiomesh - long term results of 65 patients.
  EHS Congress, Mediolan, Włochy, 25-29 kwietnia 2015r.
 59. Mitura Kryspin, Osłowska Jolanta, Witowska Iwona, Boruciński Michał, Olszewski Jarosław: Kompleksowe leczenie ran przewlekłych - ocena funkcjonowania nowego programu NFZ w materiale własnym.
  V Kongres PTLR, 3-5 września 2015r.
 60. Mitura Kryspin, Malka Marcin: Leczyć czy wyleczyć? Leczenie ran w teorii i praktyce.
  V Kongres PTLR, 3-5 września 2015r.
 61. Mitura Kryspin: Zespół stopy cukrzycowej - profilaktyka i leczenie. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Diabetyków, Siedlce, 18 listopada 2015r.
 62. Mitura Kryspin: Leczenie miejscowe żylnego owrzodzenia goleni - przestawienie przypadków. 4th International Symposium on Venous Interventions Focuson venous ulcer, Kraków, 11-12 grudnia 2015r.
 63. Mitura Kryspin: Przednie modyfikacje techniki Ramireza w zaopatrywaniu olbrzymich przepuklin. Międzynarodowy Kongres Chirurgii Przepuklin. Kraków, 11-13 grudnia 2015r.
 64. Mitura Kryspin: Operacja Tanzania - medyczna misja humanitarna do Afryki. Spotkanie informacyjne Centrum Kultury i Sztuki, Siedlce, 18 lutego 2016r.
 65. Mitura Kryspin: Abdominal binders after ventral hernia repair - do we need to measure its influence on intraabdominal pressure? SAGES 2016 Annual Meeting, Boston, MA, USA, 16-19 marca 2016r.
 66. Mitura Kryspin: Tension-free groin hernia reapir with self-regulating prosthesis and its influence on pain. SAGES 2016 Annual Meeting, Boston, MA, USA, 16-19 marca 2016r.
 67. Mitura Kryspin: Obesity treatment with Orbera Intragastric Balloon - which patients benefit most of the therapy. SAGES 2016 Annual Meeting, Boston, MA, USA, 16-19 marca 2016r.
 68. Mitura Kryspin: Polscy chirurdzy w Afryce. Konferencja Medycy dla Afryki. IFMSA Białystok, 3 kwietnia 2016r.
 69. Mitura Kryspin: Czemu rany się nie goją? Konferencja regionalna naukowo-szkoleniowa "Postępowanie z raną przewlekłą", Siedlce, 14 kwietnia 2016r.
 70. Mitura Kryspin: Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych w operacjach przepuklin pachwinowych sposobem TAPP? X Międzynarodowa Konferencja "Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych w wideochirurgii? Białystok, 4-7 maja 2016r.
 71. Mitura Kryspin: ICD 10 i JPG - bariera czy szansa na rozwój herniologii w Polsce? Co trzeba i czy można dokonać zmian? IV Ogólnopolska Konferencja Polska Chirurgia - ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju. Toruń, 3-4 czerwca 2016r.
 72. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir, Michał Pasierbek: Medical humanitarian mission to Tanzania in 2016 - groin hernia repair in the setting of low availability to surgical care. European Hernia Society 2016 Congress, Rotterdam, Holandia, 5-8 czerwca 2016r.
 73. Mitura Kryspin: TAPP groin hernia repair with 3D mesh fixed with histoacrylic glue - early and long term results of 55 patients. European Hernia Society 2016 Congress, Rotterdam, Holandia, 5-8 czerwca 2016r.
 74. Mitura Kryspin: Mea maxima culpa! Czy tylko chirurg odpowiada za powikłania po operacjach przepuklin brzusznych? XIV Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego - konferencja naukowo-szkoleniowa. Bydgoszcz, 10-11 czerwca 2016r.
 75. Mitura Kryspin: Technika lap-IPOM. XIV Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego - konferencja naukowo-szkoleniowa. Bydgoszcz, 10-11 czerwca 2016r.
 76. Mitura Kryspin: Realizacja programu leczenia ran przewlekłych - model podlaski. I Międzynarodowa Konferencja Zespół Stopy Cukrzycowej - najnowsze rozwiązania terapeutyczne. Jachranka, 22-24 września 2016r.
 77. Mitura Kryspin: Is there still a place for efficient cost-effective wound treating in hospital
  or is it nowadays oldfashioned? 5th Congress of  World Union of Wound Healing Societies. Florencja, Włochy, 25-29 września 2016r.
 78. Mitura Kryspin: Is the presence of biofilm the main factor that keep us away from successful wound healing? - report of a case series treated with hydrofiber silver dressings. 5th Congress of  World Union of Wound Healing Societies. Florencja, Włochy, 25-29 września 2016r.
 79. Mitura Kryspin: Trudności w gojeniu ran przewlekłych. Konferencja regionalna naukowo-szkoleniowa "Gojenie ran przewlekłych". Mińsk Mazowiecki, 14 października 2016r.
 80. Mitura Kryspin: Rozliczenia procedur laparoskopowych w operacjach przepuklin - czy niezbędna jest zmiana ICD10 i JGP? XIX Zjazd Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kielce, 20-22 października 2016r.
 81. Mitura Kryspin, Dąbrowiecki Stanisław: Polski konsensus w leczeniu przepuklin. Krakowskie Dni Przepuklinowe 2016 - konferencja naukowo-szkoleniowa. Zakopane, 9-11 grudnia 2016r.
 82. Mitura Kryspin: Operacja przepukliny okołostomijnej a finansowanie procedur przez NFZ. Krakowskie Dni Przepuklinowe 2016 - konferencja naukowo-szkoleniowa. Zakopane, 9-11 grudnia 2016r.
 83. Mitura Kryspin: Zamykanie powłok brzusznych od podstaw. X Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej - Kraków 2017, Kraków, 7-8 kwietnia 2017r.
 84. Mitura Kryspin: Zakażenia miejsca operowanego - co nowego w 2016 roku. X Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej - Kraków 2017, Kraków, 7-8 kwietnia 2017r.
 85. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir, Pasierbek Michał: The inguinal measurements in African population to assess the standard mesh size for hernia repair in low-income countries. 39th Annual Congress of the European Hernia Society. Wiedeń, Austria, 24-29 maja 2017r.
 86. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir: The impact of three types of thermal sterilization on the structure and durability of mosquito net mesh for hernia repair in low-income countries. 39th Annual Congress of the European Hernia Society. Wiedeń, Austria, 24-29 maja 2017r.
 87. Mitura Kryspin, Dąbrowiecki Stanisław: The knowledge and opinions on TAPP and TEP repairs in routine clinical practice of Polish surgeons. 39th Annual Congress of the European Hernia Society. Wiedeń, Austria, 24-29 maja 2017r.
 88. Mitura Kryspin: Czy chirurg może się wybić z Siedlec? Advisory Board "Obiady czwartkowe" - współczesne nauczanie w chirurgii i organizacja Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 2017-2019. Dorotowo k/Olsztyna,18-20 sierpnia2017r.
 89. Mitura Kryspin: Czy warto edukować chorych? V Konferencja Szkoleniowa "Człowiek w zdrowiu i chorobie - wyzwania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej". Siedlce, 14 września 2017r.
 90. Mitura Kryspin: Uciążliwe powikłania operacji plastycznych pachwin, czyli jak radzić sobie z nerwobólem i zakażeniami. 68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017r.
 91. Mitura Kryspin: New method of mesh implantation for umbilical hernia. 68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017r.
 92. Mitura Kryspin: Współczesna herniologia. Posiedzenie Oddziału Warmińsko-Mazurskiego TChP, Olsztyn 26 października 2017r.
 93. Mitura Kryspin: Leczenie uwięźniętych przepuklin pachwinowych. Posiedzenie Oddziału Warmińsko-Mazurskiego TChP, Olsztyn, 26 października 2017r.
 94. Mitura Kryspin, Dąbrowiecki Stanisław: Leczenie bólu przewlekłego po operacji przepukliny w pachwinie. Międzynarodowa Konferencja Krakowskie Dni Przepuklinowe 2017, Zakopane, 1-3 grudnia 2017r.
 95. Mitura Kryspin: Rodzaje siatek przepuklinowych stosowanych obecnie. Międzynarodowa Konferencja Krakowskie Dni Przepuklinowe 2017, Zakopane, 1-3 grudnia 2017r.
 96. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir, Pasierbek Michał: Influence of ethnicity-related differences in inguinal canal dimensions on the mesh size for open and laparoscopic groin hernia repair in low-resource countries in Africa. 2018 International Hernia Congress, Miami Beach, Florida, USA, 12-16 marca 2018r.
 97. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir: The influence of different sterilization types on mosquito net mesh characteristics in groin hernia repair. 2018 International Hernia Congress, Miami Beach, Florida, USA, 12-16 marca 2018r.
 98. Mitura Kryspin: Operacja przepuklin brzusznych sposobem Ramireza. Konferencja Medycyna Praktyczna - Chirurgia 2018, 13-14 kwietnia 2018r.
 99. Mitura Kryspin: Współcześnie stosowane siatki antyprzepuklinowe - dlaczego pacjent ze stomią jest wyjątkowy? VII Ogólnopolskie Sympozjum Postępy w Chirurgii Kolorektalnej, Serock, 19-21 kwietnia 2018r.
 100. Mitura Kryspin:Mesh and non-mesh techniques. Old question or the challenge for the future. Monothematic Conference on the state of the art in hernia repair under the auspices of European Hernia Society, Lwów, Ukraina, 9-11 września 2018r.
 101. Mitura Kryspin: Meshes for ventral hernia repair. Monothematic Conference on the state of the art in hernia repair under the auspices of European Hernia Society, Lwów, Ukraina, 9-11 września 2018r.
 102. Mitura Kryspin: Penetracja TAPP/TEP w Polsce. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej, Lublin, 27-29 września 2018r.
 103. Mitura Kryspin: TAPP i TEP - podobieństwa i różnice. Białowieża, 12-13 października 2018r.
 104. Mitura Kryspin: Anatomia okolicy pachwinowej w laparoskopii. IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych, Ryn, 22-24 listopada 2018r.
 105. Mitura Kryspin: Operacja przepukliny pępkowej sposobem PVP. IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych, Ryn, 22-24 listopada 2018r.
 106. Mitura Kryspin: Modyfikacje techniki Ramireza z zaoszczędzeniem naczyń okołopępkowych w operacjach dużych przepuklin brzusznych. IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych, Ryn, 22-24 listopada 2018r.
 107. Mitura Kryspin: Polscy Chirurdzy w Afryce - Kiabakari 2018. IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych, Ryn, 22-24 listopada 2018r.
 108. Mitura Kryspin: Aspekty anatomiczne w technikach laparoskopowych operacji przepuklin okolicy pachwiny. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego TChP, Warszawa, 24 stycznia 2019r,
 109. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir: The change in mosquito net mesh characteristics after sterilization process for groin hernia repair. 2019 American Hernia Society Annual Meeting, Las Vegas, Nevada, USA, 11-14 marca 2019r.
 110. Mitura Kryspin, Garnysz Karolina: Long-term follow-up of a randomized controlled trial of Lichtenstein repair versus the Valenti technique for inguinal hernia. 2019 American Hernia Society Annual Meeting, Las Vegas, Nevada, USA, 11-14 marca 2019r.
 111. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir: The inguinal measurements in African population - the assessment of the standard mesh size for hernia repair in low-income countries. 2019 American Hernia Society Annual Meeting, Las Vegas, Nevada, USA, 11-14 marca 2019r.
 112. Mitura Kryspin, Kozieł Sławomir: Polscy chirurdzy w Afryce - Kiabakari 2018. Konferencja Medycy dla Afryki. Warszawa, 24 marca 2019r.
 113. Mitura Kryspin: Czy jesteśmy w stanie sformułować jednolite zalecenia pooperacyjne dla chorych po dużych operacjach brzusznych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Koloproktologiczne, Serock, 4-6 kwietnia 2019r.
 114. Mitura Kryspin: Kilka zasad bezpiecznej naprawy przepuklin pachwinowych. XII Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej. Kraków, 12-13 marca 2019r.
 115. Mitura Kryspin: Przepukliny okołopępkowe - jaka operacja dla jakiego pacjenta? XIII Konferencja Jak Uniknąć Zdarzeń Niepożądanych w Chirurgii Ogólnej?, Białystok, 8-11 maja 2019r.
 116. Mitura Kryspin: Dlaczego potrzebujemy implantów w naprawie przepuklin pachwiny? 3-City Hernia Days, Gdynia, 16-18 maja 2019r.
 117. Mitura Kryspin: TAR - czy rzeczywiście możemy go porównać z ACS? 3-City Hernia Days, Gdynia, 16-18 maja 2019r.
 118. Mitura Kryspin: Własne doświadczenia kliniczne w leczeniu ran przewlekłych. Konferencja Postępowanie z Raną Przewlekłą. Siedlce, 6 czerwca 2019r.
 119. Mitura Kryspin: Powikłania pooperacyjne powłok brzusznych czylijak zamykać, żeby uniknąć ponownego otwarcia? Szkolenie on-line - Webinar, Warszawa, 13 czerwca 2019r.
 120. Mitura Kryspin: Open onlay versus preperitoneal polypropylene mesh for elective umbilical hernia repairs. 41st Annual International Congress of the European Hernia Society, Hamburg, Niemcy, 11-14 września 2019r.
 121. Mitura Kryspin: Scrotal adhesive strapping as a prevention of seroma and hematoma formation after open mesh repair of large scrotal groin hernias. 41st Annual International Congress of the European Hernia Society, Hamburg, Niemcy, 11-14 września 2019r.
 122. Mitura Kryspin: Anatomia okolicy pachwinowej w TAPP. Workshop Chirurgia ogólna - fimy i zajęcia praktyczne. Biennale festiwalowe. Turzno k/Torunia, 22-23 listopada 2019r.
 123. Mitura Kryspin: Operacja TAPP. Workshop Chirurgia ogólna - fimy i zajęcia praktyczne. Biennale festiwalowe. Turzno k/Torunia, 22-23 listopada 2019r.
 124. Mitura Kryspin: Nowoczesne metody leczenia ran przewlekłych w codziennej praktyce Oddziału Chirurgii. Akademia Leczenia Ran. Siedlce, 29 lutego 2020r.
 125. Mitura Kryspin: Aktualne zasady leczenia chirurgicznego przepuklin pachwinowych i brzusznych. Czwartki chirurgiczne - cykl webinariów Towarzystwa Chirurgów Polskich, 23 kwietnia 2020r.
 126. Mitura Kryspin: Stratyfikacja ryzyka. Dobór środków ochrony indywidualnej. Chirurg kontra SARS-CoV-2 - cykl webinariów pod patronatem TChP i Sekcji Wideochirurgii TChP, 30 kwietnia 2020r.
 127. Mitura Kryspin, Kisielewski Krystian, Wyrzykowska Dorota, Skolimowska-Rzewuska Marzena, Rzewuska Anna: Online library of educational videos presenting hernia repair techniques. 42nd Annual European Hernia Society Congress, 28-29 maja 2020r.
 128. Mitura Kryspin, Wyrzykowska Dorota, Skolimowska-Rzewuska Marzena, Rzewuska Anna: Is mesh always necessary in every small umbilical hernia repair? Comparison of standardized primary sutured versus patch repair. 42nd Annual European Hernia Society Congress, 28-29 maja 2020r.
 129. Mitura Kryspin. Czy najnowsze dane mogą wpłynąć na zmianę strategii postępowania chirurgicznego w obliczu COVID-19? IX Ogólnopolskie Sympozjum Postępy w chirurgii kolorektalnej. Serock, 23-24 października 2020r.
 130. Mitura Kryspin: Mój najtrudniejszy TAPP. Cykl konferencji online "Wyzwania w chirurgii" pod patronatem Sekcji Wideochirurgii TChP. Webinar online, 16 lutego 2021r.
 131. Mitura Kryspin: The Development and Implementation of an Online Video Library in the Surgical Training in MIS Hernia Repairs. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons Annual Meeting, Las Vegas, Nevada, USA, 31 sierpnia – 3 września 2021r.
 132. Mitura Kryspin: Zagadnienia szczegółowe w chirurgii przepuklin pachwinowych (rekomendowane metody, implanty i ich mocowanie jako wykładnik wyniku operacji). 70. Jubileuszowy Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 15 - 18 września 2021r.
 133. Mitura Kryspin: Jak bezpiecznie zoperować laparoskopowo uwięźniętą przepuklinę? 70. Jubileuszowy Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 15 - 18 września 2021r.
 134. Mitura Kryspin: Endoskopia śródoperacyjna – aktualne standardy postępowania. 70. Jubileuszowy Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 15 - 18 września 2021r.
 135. Mitura Kryspin: Laparoskopowy TAPP przepukliny pępkowej w 15 krokach - video prezentacja. 70. Jubileuszowy Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 15 - 18 września 2021r.
 136. Mitura Kryspin: eTEP-RS w operacjach przepuklin brzusznych - video prezentacja. 70. Jubileuszowy Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 15 - 18 września 2021r.
 137. Mitura Kryspin, Mitura Bernard: Desarda Technique As a Valuable Alternative for Inguinal Hernia Patients Refusing Mesh Implantation – Long-Term Results after Fifteen Years Post a Pure Tissue Repair in 198 Patients. American Hernia Society Annual Meeting, Austin, Texas, USA, 23 - 25 września 2021r.
 138. Mitura Kryspin, Mitura Bernard: Laparoscopic Transabdominal Preperitoneal Repair for Umbilical Hernias (umbilical-TAPP) - Early Operative Outcomes and Technical Remarks on a Novel Approach. American Hernia Society Annual Meeting, Austin, Texas, USA, 23 - 25 września 2021r.
 139. Mitura Kryspin: Mierzyć siły na zamiary, czy zamiary podług sił. Wpływ doświadczenia na ewolucję stosowanej przez chirurga techniki operacyjnej. Konferencja SKALPEL w ramach cyklu wirtualnych spotkań dla chirurgów. 30 września 2021r.
 140. Mitura Kryspin: Przepukliny brzuszne a ciąże - kiedy i jak operować? XIII Konferencja Medycyny Praktycznej 2021. Kraków (online), 4 - 30 października 2021r.
 141. Mitura Kryspin: Przepuklina kroczowa po brzuszno-kroczowej amputacji odbytnicy. X Ogólnopolski Kongres "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej". Serock, 6-9 października 2021r.
 142. Mitura Kryspin: Anatomia podstawowa i szczegółowa okolicy pachwinowej. Biennale festiwalowe - Workshop chirurgia ogólna.Cesarka k/Strykowa, 8-9 października 2021r.
 143. Mitura Kryspin: Odwrócone Y – schemat orientacji w operacjach laparoskopowych pachwiny. Biennale festiwalowe - Workshop chirurgia ogólna. Cesarka k/Strykowa, 8-9 października 2021r.
 144. Mitura Kryspin: Critical view of MPO – algorytm laparoskopowej operacji przepukliny pachwinowej. Biennale festiwalowe - Workshop chirurgia ogólna. Cesarka k/Strykowa, 8-9 października 2021r.
 145. Mitura Kryspin: TAPP – krok po kroku. Biennale festiwalowe - Workshop chirurgia ogólna. Cesarka k/Strykowa, 8-9 października 2021r.
 146. Mitura Kryspin: Zasady prawidłowego ułożenia siatki w TAPP/TEP. Biennale festiwalowe - Workshop chirurgia ogólna. Cesarka k/Strykowa, 8-9 października 2021r.
 147. Mitura Kryspin: Siatki trójwymiarowe, płaskie i samomocujące. Biennale festiwalowe - Workshop chirurgia ogólna. Cesarka k/Strykowa, 8-9 października 2021r.
 148. Mitura Kryspin: Mocowanie siatki do więzadła Coopera, plikacja worka przepukliny prostej i zamykanie uszkodzeń otrzewnej. Biennale festiwalowe - Workshop chirurgia ogólna. Cesarka k/Strykowa, 8-9 października 2021r.
 149. Mitura Kryspin: Umbilical TAPP. European Hernia Society & American Hernia Society Joint Meeting. Kopenhaga, Dania, 13-16 października 2021r.
 150. Mitura Kryspin: Routine iliohypogastric neurectomy in Lichtenstein hernia repair. European Hernia Society & American Hernia Society Joint Meeting. Kopenhaga, Dania, 13-16 października 2021r.
 151. Mitura Kryspin: Moja najtrudniejsza przepuklina brzuszna. Konferencja online Sekcji Wideochirurgii TChP. 26 października 2021r.
 152. Mitura Kryspin: Surgical skill training in laparoscopic inguinal hernia repair. 17th IFCES World Congress of Endoscopic Surgery - hosted by the EAES. Barcelona, Hiszpania, 24-27 listopada 2021r.
 153. Mitura Kryspin: Co mnie urzeka w operacjach TAPP? Webinar Sekcji Wideochirurgii TChP. 13 stycznia 2022r.
 154. Mitura Kryspin: Co nowego w chirurgii przepuklin brzusznych? Konferencja Co nowego w chirurgii? Łódź, 25-26 lutego 2022r.
 155. Mitura Kryspin, Romańczuk Michał, Kisielewski Krystian, Mitura Bernard. eTEP-RS for incisional hernias in a non-robotic center. Is laparoscopy enough to perform a durable MIS repair of the abdominal wall defect? Kongres SAGES 2022, Denver, CO, USA, 16-19 marca 2022r.
 156. Mitura Kryspin, Romańczuk Michał, Kisielewski Krystian, Mitura Bernard. Feasibility of TAPP repair for epigastric and subcostal hernias. Kongres SAGES 2022, Denver, CO, USA, 16-19 marca 2022r.
 157. Mitura Kryspin. Kolonoskopia śródoperacyjna. II Konferencja Chororby Jelita Grubego, Kraków, 21-22 kwietnia 2022r.
 158. Mitura Kryspin. TAPP w przepuklinie Spiegla. Warsztaty laparoskopowe. XVI Mazowieckie Dni Chirurgiczne, Warszawa, 22-23 kwietnia 2022r.
 159. Mitura Kryspin. "Critical view" rozworu mięśniowo-grzebieniowego (CVMPO) w leczeniu przepuklin pachwinowych. Posiedzenie Lubelskiego Oddziału TChP, Lublin, 18 maja 2022r.
 160. Mitura Kryspin. Metoda TAR (Transversus Abdominis Release) w operacjach dużych przepuklin brzusznych. Posiedzenie Oddziału Lubelskiego TChP, Lublin, 18 maja 2022r.
 161. Mitura Kryspin. Obecny standard leczenia przepuklin pachwinowych - metody laparoskopowe i otwarte. Posiedzenie Wielkopolskiego Oddziału TChP, Poznań, 19 maja 2022r.
 162. Mitura Kryspin. Zmiany wytycznych funkcjonowania jednostek chirurgii związane z rozwojem pandemii COVID-19. 3. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej, Lublin 22-24 września 2022r.
 163. Mitura Kryspin. TAR - how to make a large operation minimally invasive? 3rd Congress of Minimally Invasive Surgery, Lublin 22-24 września 2022r.
 164. Mitura Kryspin. Zakażenia implantów. XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SHL Zakażenia i Choroby Zakaźne, Stare Jabłonki, 2-5 października 2022r.
 165. Mitura Kryspin. Niuanse techniczne w operacjach przepuklin pachwiny wykonywanych sposobem TAPP i Lichtensteina. Warsztaty praktyczne z transmisją online, Toruń, 10-11 października 2022r.
 166. Mitura Kryspin. Kwalifikacja do dostępu laparoskopowego i otwartego w chirurgii przepuklin pachwiny. Posiedzenie Oddziału Bydgosko-Toruńskiego TChP, Toruń 11 października 2022r.
 167. Mitura Kryspin. Kanon operacji Lichtensteina, czyli czego nie wolno pominąć podczas operacji? Posiedzenie Oddziału Bydgosko-Toruńskiego TChP, Toruń 11 października 2022r.
 168. Mitura Kryspin. Tips and tricks oraz nowe trendy w operacji TAPP. Posiedzenie Oddziału Bydgosko-Toruńskiego TChP, Toruń 11 października 2022r.
 169. Mitura Kryspin. Operacja przepuklin pachwiny sposobem TAPP - standard postępowania. Workshop Chirurgia ogólna - filmy i warsztaty. Aleksandrów Łódzki, 14-15 października 2022r.
 170. Mitura Kryspin. Zmiany wytycznych funkcjonowania jednostek chirurgii związane z rozwojem pandemii COVID-19. Kongres Zdrowie Polaków - debaty i panele hybrydowe. Warszawa, 17-18 października 2022r.
 171. Mitura Kryspin, Romańczuk Michał, Mitura Bernard, Kisielewski Krystian. Effectiveness of a preperitoneal desuflation in laparoscopic inguinal hernia repair – should it be mandatory in every TAPP repair? American College of Surgeons Congress. San Diego, California, USA, 15-20 października 2022r.
 172. Mitura Kryspin, Romańczuk Michał, Mitura Bernard, Kisielewski Krystian. Umbilical TAPP (laparoscopic transabdominal preperitoneal) repair for medium size umbilical hernias in overweight and obese patients. American College of Surgeons Congress. San Diego, California, USA, 15-20 października 2022r.
 173. Mitura Kryspin: Co nowego w chirurgii przepuklin brzusznych?

  Zobacz również

  O mnie

  Jestem autorem ponad 250 doniesień i publikacji naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach zjazdowych (...)

  Więcej

Kontakt (przychodnia)

tel. 25 644 70 70 e-mail: chirurgia.siedlce(małpa)gmail.com Rejestracja 25 644 70 70

Kontakt (szpital)

Oddział Chirurgii Ogólnej
Szpital Miejski w Siedlcach
tel. 25 644 28 02 lub 25 632 20 61 w. 282